"Mijn collega beledigt mij op Facebook. Wat kan ik doen?"

Facebook en Netlog mogen dan wel leuke speeltjes zijn, ze kunnen je imago ook ernstig schaden. Wat kan je doen als een collega ongevraagd 'foute' foto's van je verspreidt of je begint uit te schelden?

“Beledigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden strafrechtelijk als laster en eerroof worden gekwalificeerd", legt Patrick Michielsen, ict-advocaat bij Bird & Bird. "Laster en eerroof veronderstellen kwaad opzet, met name de wil om een  persoon schade te berokkenen." Maar zelfs zonder kwaad opzet kunnen bepaalde uitlatingen, volgens hem, een schadevergoeding mogelijk maken. “Dit als ze nadelig zijn voor de persoon in kwestie en als de auteur ervan een fout heeft gemaakt of onvoorzichtig is geweest.”

Herhaaldelijke pesterijen

Gaat je collega echt over de schreef, door je bijvoorbeeld herhaaldelijk binnen of buiten het bedrijf (dus ook op een socialenetwerksite) te vernederen, roddels over je te verspreiden of kritiek te uiten op je privéleven, afkomst of religieuze overtuiging, dan spreken we over mobbing of pesten. “Dergelijk gedrag is strafbaar gesteld via de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk”, vertelt Michielsen.

“In de praktijk is het vooral een delicate feitenkwestie. Loutere geruchten of geroddel die in tal van werkomgevingen frequent voorkomen, vallen hier niet per se onder." Indien een collega eenmalig op Facebook een wat scherpe opmerking bij je foto van het laatste bedrijfsfeest post, is er dus geen sprake van mobbing. Want het gaat niet over herhaaldelijk pestgedrag. “Anderzijds moet de collega-dader niet noodzakelijk opzettelijk hebben gehandeld. Het volstaat dat zijn gedrag een impact heeft op het slachtoffer, zelfs als de dader de gevolgen niet heeft gewild.”

Wat kan je ertegen doen?

Als de ‘dader’ weigert om een foto of uitspraak vrijwillig weg te halen, kan je de uitbater van het forum of website op de hoogte brengen. “Vaak voorziet die een  waarschuwings- en weghalingsprocedure”, weet Michielsen.  Eventueel kan je ook de privacycommissie contacteren die over bepaalde onderzoeksbevoegdheden beschikt.

Om in dergelijke gevallen een morele schadevergoeding te bekomen, kan je naar de burgerlijke rechtbank stappen. “Meestal zijn de toegekende bedragen eerder symbolisch van aard en dus aan de lage kant”, stelt hij. “Indien het om heuse laster en eerroof gaat, kan ook een strafklacht worden neergelegd.“

Tekst: IV/WV