"Ik erger me vaak aan mijn collega. Hoe vertel ik het haar?"

"Mijn collega belt elke dag een kwartier luid en ongegeneerd met haar partner terwijl ik geconcentreerd probeer te werken. Ik erger me steeds opnieuw en ik ben niet de enige op kantoor. Hoe kaart ik het aan?"
 

1. Stel het gesprek niet uit

Mensen gaan zeer ver om geen slecht nieuws te hoeven brengen. Wellicht voelen ze zich als nieuwsbrenger schuldig over wat ze de ander aandoen. Toch heeft het geen zin het gesprek tot in den treure uit te stellen. Het probleem wordt op die manier alleen groter.

Dit zijn 3 veelvoorkomende uitstelmanoeuvres:

- Je 'vergeet' het slechtnieuwsgesprek.
- 'Hang yourself': Door suggestieve vragen verleid je de ander ertoe zelf tot de 'vreselijke' conclusie te komen.
- 'De druppelmethode': Het slechte nieuws wordt in heel kleine porties en met tussenpozen verteld, in de hoop dat de ontvanger de boodschap oppikt en verwerkt. Komt het slechte nieuws later echt op tafel dan is het lijdend voorwerp voorbereid.

2. Vergul je boodschap niet

Vaak proberen werknemers de pijn voor hun collega te verzachten. Ze proberen de pil te vergulden en gebruiken woorden die iets ergs als iets dragelijks of redelijks voorstellen, in de hoop dat de ontvanger het niet direct als slecht nieuws herkent.

Of ze rechtvaardigen hun boodschap door die uitvoerig te motiveren. Alleen, zoiets werkt niet verzachtend: de ontvanger hoort het amper, omdat het hem nog duizelt. Het enige wat de brenger er mee wint, is dat hij voorkomt dat de ander reageert. Een variatie daarop is het noemen van nog ongunstiger alternatieven, om zo het slechte nieuws verteerbaarder te maken.

3. Probeer er zelf niet als de beste uit te komen

Boodschappers van slecht nieuws proberen er vaak zelf zo goed mogelijk uit te komen. Eigenlijk is dat onjuist. De ontvanger is immers degene die schade oploopt. Het komt er dus op aan zoveel mogelijk rekening te houden met je collega: deel de klap uit en probeer hem zo goed mogelijk op te vangen. Het recept is dus simpel, de uitvoering niet.

4. Kom onmiddellijk to the point

Breng slecht nieuws zo snel en duidelijk mogelijk, na de korte aankondiging: 'Ik heb slecht nieuws voor je'. Door de manier waarop je dat zegt, laat je blijken dat je wil meeleven.

5. Laat je collega stoom aflaten

Volg de ander in diens reacties: stilte, ontkenning, verdriet, woede, schuldgevoelens of een aanval op jou. Als je persoonlijk wordt aangevallen, laat je dan niet verleiden tot een tegenaanval. Na het ontvangen van het slechte nieuws volgt een rouwperiode. Laat je vooral niet ertoe verleiden op dat moment raad te geven.

6. Zoek oplossingen

Je kan pas met deze fase van probleemoplossingen beginnen, als de ontvanger van het nieuws eraan toe is. Soms is het nodig de probleemoplossing voor een volgend gesprek te bewaren, omdat de ander zo in zijn gevoelens verstrikt is dat verder praten geen zin heeft.

Lees ook:
- Hoe overtuig je je collega van jouw gelijk?
- "Mijn collega is nogal opvliegend. Wat doe ik?"

I.s.m. SD Worx