"Een collega is verliefd op mij. Wat nu?"

"Een collega is verliefd op mij, maar het gevoel is helemaal niet wederzijds. Hoe maak ik hem dit duidelijk? En wat als hij aandringt? Moet ik dan naar mijn baas stappen?"
Het antwoord van Arista

Schep duidelijkheid

In dat geval is het nodig duidelijk aan je collega te zeggen dat het gevoel niet wederzijds is. Hoe kan je dit doen?

  1. Neem hem/haar apart, zorg dat er geen getuigen van het gesprek zijn zodat je je collega niet in moeilijkheden brengt.
  2. Neem een resolute, ondubbelzinnige houding aan.
  3. Zeg nee op een manier die niet te intimiderend is. Maar zorg er tegelijk ook voor dat je niet verlegen overkomt. Leg uit dat je de avances afwijst maar dat dat niet wil zeggen dat je hem of haar niet graag hebt. Eis ook respect van zijn/haar kant voor jouw beslissing.
  4. Heb je de situatie uitgeklaard, ontwijk je collega dan niet. Geheimzinnig moeten jullie er ook niet over doen. Als er vragen komen van andere collega's, wees dan eerlijk.

Wat als hij/zij aan blijft dringen?

Je moet goed weten dat in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk voorziet dat werknemers beschermd moeten worden tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag, dat omschreven wordt als

elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Je bedrijf moet je dus beschermen, inadequaat gedrag aanpakken en je adviseren over de interne procedure die je moet volgen (vertrouwenspersonen binnen de onderneming, preventieadviseurs psychosociale aspecten van je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk).

En wat als je zelf verliefd bent op een collega?

Volgens Loïck Roche, doctor in de filosofie en psychoanalyse en auteur van 'Cupidon au travail', is het merendeel van relaties op de werkplek van vluchtige aard. Vaak gaat het om vijf of zes maanden, en dan is het voorbij. Zelden houdt een intieme relatie tussen collega’s voor lange tijd stand.

Denk er dus goed over na of het wel een goed idee is je in een intieme of affectieve relatie met een collega te storten. Het betekent immers een risico voor zichzelf, maar ook voor de onderneming. Een relatie geheimhouden is een manier om zich te beschermen gezien romantisch gedrag op de werkvloer als storend worden ervaren, als iets dat de waarden van de onderneming ondermijnt. Een manier om een relatie op de werkvloer te openbaren en acceptabel te maken, is deze te officialiseren door middel van een huwelijk.

I.s.m. Arista

Terug naar het dossier 'liefde op de werkvloer'