"Be good and tell it"

Crisiscommunicatie is alleen succesvol als deze wordt ingebed in de totale communicatiestrategie van een geloofwaardige onderneming.

Niets is zo nefast als een bedrijf dat zijn eigen public relations slecht verzorgt. De media hebben dan ook alleen maar interesse voor het bedrijf als er iets mis gaat. ‘Be good and tell it’ is een vuistregel van de communicatie. Het komt er dus in de eerste plaats op aan kwaliteit te bieden, goed te zijn, transparante systemen te hebben. Dat moet ook permanent worden gecommuniceerd. Alleen zo creëer je geloofwaardigheid en die geloofwaardigheid is de basis van crisiscommunicatie.

Al te vaak denkt men pas aan communicatie als er een crisis uitbreekt. Dan is het echter te laat en ontstaat een soort paniekvoetbal dat het gebrek aan geloofwaardigheid versterkt. Crisiscommunicatie is alleen maar zinvol en heeft slechts kans op succes als ze is ingebed in een permanente en open communicatiestrategie. Dat vergt grote inspanningen en investeringen. Permanent moet objectieve informatie worden doorgespeeld naar het publiek via alle mogelijke kanalen, van media, opiniemakers tot onderwijs.

Lees meer over crisiscommunicatie:

 

Bron: Expert Academy