“Als je een 55-plusser een kans geeft, haal je meestal een zeer gemotiveerde kracht binnen.”

Erkenning houdt 55-plussers aan de slag

De overheid, de vakbonden en de werkgevers zijn het over één ding roerend eens: enkel als we oudere werknemers activeren, kunnen we de sociale zekerheid betaalbaar houden. Sinds 1 januari moet elk bedrijf met meer dan 20 werknemers bijvoorbeeld een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Maar zijn oudere werknemers wel gemotiveerd om aan de slag te blijven? En zijn ondernemingen bereid om oudere werknemers aan te werven? Bij Sodexo zijn we al langer dan vandaag overtuigd dat het antwoord op beide vragen ‘ja’ luidt.

Sodexo België telt 4.000 medewerkers, 12 procent daarvan is 55 jaar of ouder. Wij hebben niet de ervaring dat deze laatste groep zo snel mogelijk met brugpensioen wil. We werken dan ook al sinds 2007 actief aan het welzijn van onze oudere medewerkers. De sleutel tot succes is een individuele aanpak. Onze 55-plussers worden elk jaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. We bieden hen een luisterend oor, reiken oplossingen aan om hun dagelijks leven op het werk te verbeteren, zoeken samen hoe we hen gemotiveerd kunnen houden.

Vaak gaat het om kleine maatregelen met een grote impact: iemand die zijn functie te zwaar vindt, kan bijvoorbeeld aan de slag in een lichtere functie. Of een medewerker krijgt de kans om zijn pauze van 30 minuten te vervangen door twee korte pauzes van 15 minuten. Nog iemand anders wordt overgeplaatst naar een Sodexo-vestiging zonder weekenddiensten. Doorgaans gaat men ervan uit dat de zwaarte van het werk de voornaamste hindernis vormt voor 55-plussers om aan de slag te blijven. Uit onze ervaring blijkt evenwel dat erkenning het belangrijkste aspect is, gevolgd door de werksfeer en het salarispakket. Pas dan volgt de werklast.

Nog te weinig werkgevers zien dat in. Oudere werkzoekenden krijgen voortdurend vragen als: zal je dat werk nog wel aankunnen, zie jij het eigenlijk nog zitten om een opleiding te volgen, enzovoort. Wij stellen vast dat als je een 55-plusser een kans geeft, je meestal een zeer gemotiveerde kracht binnenhaalt. Dat betekent daarom nog niet dat we bij Sodexo aan positieve discriminatie doen. Bij ons zijn alle medewerkers welkom, en dat loont.

Guy Callebaut is senior vice President HR bij Sodexo, dat onlangs de Active Ageing Award won.

(Niet) mee eens?