Steven Van Hoorebeke (SD Worx): "Witte raven bestaan niet"

De klassieke rekruteringsaanpak blijkt dikwijls ontoereikend om talent aan te trekken en te houden. SD Worx werkte daarom een totaalconcept uit voor een rekruteringsformule die kersverse medewerkers laat rijpen op hun nieuwe werkplek. “Witte raven bestaan toch niet”, zegt ceo Steven Van Hoorebeke.

Terwijl veel bedrijven zich suf zoeken naar geschikte kandidaten om hun vacatures in te vullen, raken almaar meer hoogopgeleide werknemers nergens (meer) aan de bak. Werkgevers zoeken te lang naar die ene – vaak onbestaande – witte raaf, merkt Steven Van Hoorebeke. Jobkandidaten missen dan weer even vaak de juiste drive. “Werkgevers die een vacature uitschrijven, vertrekken al te dikwijls vanuit het idee dat de gaten moeten worden opgevuld door een kloon van de werknemer die het bedrijf verlaten heeft. Dat hokjesdenken resulteert in rigide functiebeschrijvingen, die geen rekening houden met de talenten en de wensen van potentiële kandidaten, en evenmin met het huidige potentieel in de organisatie.”

Werkgevers zullen realistischer verwachtingen moeten koesteren, willen ze de juiste kandidaat aan boord halen. “En dan nog is het niet afgelopen”, benadrukt Steven Van Hoorebeke. “Zowel de nieuwkomer als zijn leidinggevende volgen we de eerste drie maanden nauwgezet op, om de integratie vlotter te laten verlopen en dus sneller resultaten te boeken.”

Goede wijn moet rijpen

Een goede wijn moet rijpen, kortom. Van Hoorebeke is niet van oordeel dat rekruteerders de goeie ouwe competentie- en persoonlijkheidstesten overboord moeten gooien. “Wel voegen we daar een heel belangrijk aspect aan toe: motivatie. Wat wil de kandidaat precies? Wat zijn zijn sterktes? Hoe zit het met zijn passie en drive? Maar ook: wat verlangt de werkgever, en meerbepaald de directe chef, van een nieuwe medewerker? Hoe kan een leidinggevende ervoor zorgen dat de sterktes van een nieuwkomer het best tot hun recht komen? De motivatie bij zowel werkgever als kandidaat willen we voortaan op een systematische en wetenschappelijk onderbouwde manier meten, zodat we kunnen nagaan of de klik er al dan niet zal komen.”

De 10 grootste knelpuntberoepen

 1. Ingenieur
 2. Technisch tekenaar
 3. Onderhoudsmecanicien van machines en industriële installaties
 4. Verpleegkundige
 5. Technicus
 6. Bewaker
 7. Bediener van werktuigmachines
 8. Elektricien
 9. Vertegenwoordiger
 10. Mecanicien van (motor)voertuigen

(Bron: VDAB, 2011)

5 beroepen met veel werkzoekenden en weinig vacatures

 1. Artistieke beroepen (hoedenmaker, pottenbakker, circusartiest …)
 2. Artisanale beroepen (ambachtelijke glasbewerker, ambachtelijke kunstschilder, juweelontwerper, antiquair, maker van vlechtwerk …)
 3. Professionele sportbeoefenaars
 4. Vliegtuigpiloten
 5. Scheepslui

(Bron: VDAB, 2011)

Tekst: Barbara Vandenbussche