Mag men tijdens een sollicitatiegesprek naar mijn vorige loonbriefje vragen?

Sollicitanten voelen zich tijdens een sollicitatiegesprek vaak onzeker en zullen een recruiter niet snel (durven) tegenspreken. Maar heeft een recruiter het recht om jou het hemd van je lijf te vragen? Mag hij bijvoorbeeld naar je vorige loonbriefje informeren? Vacature zocht het voor je uit.

 

“De cao nr. 38 van 6 december 1983 regelt het wettelijk kader van de wervings- en selectieprocedure van sollicitanten”, zegt Karin Buelens, Senior Adviseur Juridisch Kenniscentrum van HR-dienstverlener SD Worx. “Deze cao stelt dat de persoonlijke levenssfeer van sollicitanten bij de selectieprocedure moet worden gerespecteerd. Dit betekent dat vragen over het privéleven slechts verantwoord zijn indien zij relevant zijn voor de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie. Dit geldt niet alleen voor de werkgever maar ook voor personen die namens hem aan de selectieprocedure deelnemen, zoals bijvoorbeeld psychologen en geneesheren.”

 

Verboden vragen

“De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer houdt in dat bepaalde indringende vragen niet mogen worden gesteld. Een duidelijk voorbeeld is de vraag of een sollicitante zwanger is. Enkel in uitzonderlijke gevallen is deze vraag geoorloofd, namelijk wanneer de functie niet mag worden uitgevoerd door zwangere vrouwen omdat het gevaarlijk zou kunnen zijn voor het ongeboren kind.”

 

“De werkgever moet de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant eerbiedigen maar dit betekent niet dat alle vragen die zich in de privésfeer bevinden, uitgesloten zijn. Men moet steeds afwegen of de vraag over de persoonlijke levenssfeer al dan niet verband houdt met de aard of de uitoefeningsvoorwaarden van de functie.”

 

De vraag of een werkgever tijdens een sollicitatie mag vragen naar de loonbrief van de sollicitant, is meer voor discussie vatbaar. “De sollicitant kan opwerpen dat het loon bij zijn vorige werkgever niet relevant is voor de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie.”, zegt Karin Buelens.

 

Looneisen van de sollicitant

“Maar wanneer een sollicitant echter aangeeft dat hij minstens dezelfde voordelen wil genieten als bij zijn huidige of vorige werkgever, lijkt het evident dat de recruiter de mogelijkheid moet hebben om te checken over welke voordelen het gaat. In dat geval mag hij/zij naar een loonbrief vragen. Maar de sollicitant is niet verplicht zijn loonbrief voor te leggen en kan dit steeds weigeren.”

 

Doet een potentiële werkgever moeilijk over het loon dat je hoort te krijgen? Met het Salariskompas van Vacature kan je uitzoeken wat een 'normaal' en marktconform loon is volgens jouw functie, ervaring en anciënniteit.

 

Lees ook:

Welke factoren bepalen je loon?

Hoe bereid je je voor op loononderhandelingen?

De beste manier om opslag te vragen