Het cv van de voormalige paus Benedictus XVI

Naam: Joseph Aloisius Ratzinger
Geboortedatum – en plaats:  16 april 1927 in Marktl am Inn (Duitsland)
Woonplaats: Vaticaan, Italië

Vandaag arriveert paus Benidictus XVI in Madrid voor de Wereldjongerendagen. Zondag zal hij in de mis voorgaan die de wereldjongerendagen afsluiten.

Opleiding

- 1930: als kind en adolescent gaat hij naar school in Traunstein, een klein dorpje dicht bij de Oostenrijkse grens
- 1946- 1951: studeert theologie en filosofie aan de Hogeschool van Freising en de Universiteit van München
- 1953: verkrijgt zijn doctoraat in theologie
- 1957: diplomeert zich om les te geven aan de universiteit met een proefschrift over ‘De theologie van de geschiedenis in St. Bonaventure’

Carrière

Van priester tot docent

- 29 juni 1951: priesterwijding
- 1952: begint te doceren aan de Hogeschool van Freising
- 1957: doceert dogmatiek en fundamentele theologie aan de Hogeschool voor filosofie en theologie in Freising
- 1959 - 1963: doceert in Bonn
- 1963 - 1966: doceert in Münster
- 1966 - 1969: doceert in Tübingen
- 1969: geeft les in dogmatiek en dogmageschiedenis aan de Universiteit van Regensburg. Hij wordt er later vice-president en theologisch adviseur van de Duitse bisschoppen

Van theologisch adviseur tot oprichter krant

- 1962: mag zichzelf de theologische adviseur van de Aartsbisschop van Keulen, kardinaal Joseph Frings, noemen.
- 1972: samen met Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac en andere belangrijke theologen, start hij de theologische krant “Communion”

Van bisschop tot paus

- Maart 1977: wordt door paus Paulus VI benoemd tot Aartsbisschop van München en Freising
- 28 mei 1977: zijn bisschopswijding
- 27 juni 1977: door paus Paulus VI tot kardinaal gekroond met de priesterlijke titel “Santa Maria Consolatrice al Tiburtino”
- 25 november 1981: hij wordt benoemd door paus Johannes Paulus II tot Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, voorzitter van de pauselijke Bijbelcommissie en van de internationale theologencommissie en tot Relator van de 5de Algemene Bisschoppen Synode
- 1982: treedt in het pastorale bestuur van het aartsbisschop van München en Freising.
- 1986 - 1992: voorzitter voor de voorbereidende commissie voor de catechismus van de katholieke kerk
- 6 november 1998: gekozen tot vicedeken van het College van Kardinalen
- 30 november 2002: gekozen tot deken van het College van Kardinalen
- 19 april 2005: kardinaal Joseph Ratsinger wordt gekozen als nieuwe paus
- 24 april 2005: inauguratie van paus Benedictus XVI

Aftreden

Op 28 februari 2013 trad Benedictus vrijwillig af als paus omdat hij vond dat hij door zijn leeftijd de kracht niet meer had om de functie nog verder uit te oefenen. Hij was pas de vijfde paus die bij leven terugtreedt en de tweede paus die dit vrijwillig deed. De vorige 'abdicatie' vond in plaats in 1415 toen paus Gregorius XII afstand moest doen van zijn functie. Benedictus' opvolger Franciscus I werd verkozen op 13 maart.

Controverse

Na zijn inauguratie als paus liet Benedictus regelmatig van zich horen met controversiële ethische uitspraken. Zo blijft hij zich verzetten tegen het gebruik van condooms om HIV/aids tegen te gaan. Hij stelt als effectievere methoden echtelijke trouw en onthouding voor.

Ook zijn uitspraken over homoseksualiteit veroorzaakten stormen. In 1992 stelde hij al dat "seksuele oriëntatie niet kan gelijkgesteld worden met factoren als ras en etniciteit". Daaruit volgt dat volgens de katholieke leer gediscrimineerd mag worden tussen homoseksuele en heteroseksuele personen. Later, in 2008, verkondigde hij ook dat mannen en vrouwen elk een plaats hebben gekregen op deze aarde van de schepper, en dat ze zich aan hun specifieke genderrollen moeten houden.

Foto: Sebastian Niedlich voor flickr