Het cv van bemiddelaar Danny Pieters

De politieke crisis is nog altijd compleet. Koning Albert stuurde onder meer senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA) het veld in in de hoop de regeringsonderhandelingen opnieuw op te starten. Is hij de ideale persoon voor deze opdracht? Hier is alvast zijn cv.

Geboortedatum en -plaats: 13 oktober 1956, Ukkel
Woonplaats: Leuven
Website: dannypieters.be
E-mail: danny.pieters@n-va.be

Opleiding

Pieters haalde op 15 februari 1985 zijn doctoraat in de rechten. De titel van zijn proefschrift luidde “Sociale grondrechten op prestaties in de grondwetten van de lidstaten van de Europese Gemeenschep.” Hij kreeg er de vierjaarlijkse Europese Emile Bernheim Prijs voor.

Ervaring

1. De academicus

Universiteit van Tilburg
-
1986-1992: buitengewoon hoogleraar Nederlands, vergelijkend en Europees socialezekerheidsrecht
- 1986-1989: hoofddocent aan de Rechtsfaculteit

Katholieke Universiteit Leuven
-
Sinds 1988: verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, sinds 1996 als gewoon hoogleraar
- Sinds 1993: hoofd van de onderzoekseenheid Europese en sociale zekerheid die betrokken is bij verschillende onderzoeksprojecten voor de Belgische, Nederlandse en Europese administraties
- Sinds 1998: programmadirecteur van het Masterprogramma European Social Security
-
2003-2005: coördinator Studentenbeleid in het Bestuur

Katholieke Universiteit Brussel
- 1992-1999: gewoon hoogleraar in het socialezekerheidsrecht

Extra
-
1988-2000: directeur van het ERASMUS- en TEMPUS-programma ‘Sociale zekerheid in Europa’
- Sinds 2005: lid van de ‘Academia Europeae

2. De expert sociale zekerheid

Mandaten

- 1991-1999: lid van het Toezichtscomité van de Belgische Kruispuntbank voor de sociale zekerheid en lid van de Belgische Commisie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer
- Sinds 1994: Secretary General van het European Institute of Social Security, een internationale wetenschappelijke organisatie met 400 leden en 18 nationale sectoren
- 1996-1999 lid van de Toezichtsraad van het ‘Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Sozialrecht’ in München
- 2010: voorzitter van de Raad van Bestuur van de VDAB

Bekroningen

- Kreeg de titel van ‘Mejor juslaboralista internacional del año 2000’ door de Asturiaanse vereniging van experts in sociaal recht

3. De politicus

- 1999-2003: lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (voor de Volksunie).
- 2001: medestichter van de N-VA
- 2001-2003: plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Kamer in de Conventie voor de Toekomst van Europa
- Juli 2010: senaatsvoorzitter. Vanuit die functie stelde de koning hem begin september aan tot bemiddelaar, in de hoop de regeringsonderhandelingen opnieuw op de rails te krijgen. Samen met kamervoorzitter Flahaut gaat hij op dit moment na wat er is fout gelopen. Alternatieve scenario's zijn er voorlopig nog niet.

Varia

- Auteur van verschillende boeken en artikels en lid van verschillende redactieraden
- Spreekt Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans en Deens en heeft noties van Spaans, Portugees, Catalaans en Zweeds.
- Zijn belangrijke ambitie is de hervorming van de sociale zekerheid. Hij heeft hiertoe ook al een 16-puntenplan klaar.