Het cv van Prinses Mathilde

Prinses Mathilde is sinds 4 december 1999 de vrouw van prins Filip. Het cv van een koningin in wording.

Haar studieloopbaan

- Leren rekenen en schrijven doet ze in het Institut Notre-Dame van Bastenaken.
- Secundair onderwijs volgt ze in het Institut de la Vierge Fidèle in Brussel.
- In 1994 behaalt ze een diploma logopedie aan het Institut Libre Marie Haps in Brussel. Ze studeert af met grote onderscheiding.
- In 2002 rondt ze haar studies psychologie af aan de K.U.Leuven, met onderscheiding.

Haar professionele carrière

- Tussen 1995 en 1999 oefent ze het beroep van logopediste uit. Ze heeft een eigen praktijk in Brussel en heeft er heel wat opdrachten in verschillende scholen.

- In 1999 trouwt ze met Filip, toch blijft ze nog heel actief. Al kunnen we natuurlijk niet meer van een klassiek carrièrepad spreken. Opvoedingsproblemen zijn haar grote aandachtspunt, net als de situatie van vrouwen.

- Regelmatig vergezelt ze haar man op buitenlandse missie. Ze doen zowat alle landen en continenten aan: van Hongkong en Bangkok over New York en de Verenigde Arabische Emiraten tot Zuid-Afrika en Australië.

- In 2000 wordt het 'Prinses Mathildefonds' opgericht, waarvan ze zelf erevoorzitter wordt. De fondsen bestaan uit giften die ze sinds haar huwelijk met Filip heeft ontvangen. Het fonds schenkt het geld aan projecten voor kwetsbare personen.

Het fonds reikt ook jaarlijks een prijs uit aan het meest verdienstelijke project. Prinses Mathilde doet zelf elk jaar 5 bezoeken op het terrein. Ze krijgt daarbij steun van verenigingen die zich inzetten voor kinderen in een kwetsbare situatie. Ze neemt ook deel aan brainstormsessies en aan vergaderingen van de raad van bestuur.

- Prinses Mathilde nam in mei 2002 deel aan de Grote Conferentie van de Verenigde Naties over Kinderrechten. Op vraag van Unicef en de Belgische ontwikkelingssamenwerking zat ze humanitaire missies naar Niger en Mali voor.

- Ze aanvaardde ook de functie van afgezant van de Verenigde Naties voor het Internationale jaar van het microkrediet (2005) en bracht terreinbezoeken in China, India, Mali en VSA/Washington.

- In mei 2005 wordt Mathilde speciaal gezant van UNICEF en UNAIDS voor de wereldwijde campagne ter ondersteuning van wezen en ander kwestbare kinderen die direct of indirect door hiv/aids zijn getroffen. In dit kader brengt zij bezoeken aan Tanzania.

- Sinds 2009 is de prinses erevoorzitter van UNICEF België. Ze heeft geen uitvoerend mandaat.

Haar talenkennis

Naast Nederlands en Frans spreekt ze vlot Engels en Italiaans en heeft ze basiskennis van Spaans.

Haar informaticakennis

Volgens voormalig persattaché Pierre-Emmanuel De Bauw is de prinses volledig mee met haar tijd. Ze surft op het net en maakt gebruik van een smartphone.

Haar hobby's

- Mathilde houdt van moderne en klassieke muziek. Ze speelt zelf piano.
- De prinses speelt tennis en gaat regelmatig zwemmen.