Het cv van Olivier Maingain

De vurige verdediger van de Franstaligen in de Brusselse rand geeft ons zijn cv mee. Olivier Maingain is momenteel verwikkeld in een dispuut met zijn nieuwe voorzitter, Charles Michel.

Algemene informatie

Geboren op 3 augustus 1958 in Sint-Lambrechts-Wolume
Licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs
Federaal volksvertegenwoordiger sinds 1991
Voorzitter van het FDF sinds oktober 1995
Burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe
Commandeur in de Leopoldsorde

Loopbaan

1982-1988: advocaat aan de balie van Brussel
1983-1987: voorzitter van de Jeunes FDF
1987-1994: directeur van het Centre d’études Jacques Georgin
1988-1991: gemeenteraadslid voor Brussel Stad
1989-1991: adjunct-directeur van het kabinet van de minister-president van de Franstalige Gemeenschap Wallonië-Brussel
1989-1995: raadslid voor het Brussels Gewest en fractieleider bij de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie
1991-1995: fractieleider bij het Parlement van de Franse Gemeenschap
1995-2000: gemeenteraadslid en eerste schepen van Brussel Stad
Sinds 1991: federaal volksvertegenwoordiger
Sinds 1995: voorzitter van het FDF
2001-2004: fractieleider in de gemeenteraad van Brussel Stad
2001-2004: voorzitter van de haven van Brussel
Sinds december 2006: burgemeester van Sint-Lambrechts-Wolume
Sinds juni 2007: voorzitter van het College van Quaestoren in de Kamer van volksvertegenwoordigers

Als burgemeester

Bevoegd voor politie, preventie, algemene administratie, personeelsbeleid, openbare werken (behalve plantsoenen), mobiliteit, voogdij over het OCMW, cultuur, informatie en public relations

Commissies waarvan hij lid is in de Kamer

Als vast lid:

Commissie voor de Justitie
Commissie voor de Naturalisaties
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen

Als plaatsvervanger:

Opvolgingscommissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk
Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire werkzaamheden
Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie

Hobby’s

Joggen en lezen