Het cv van Hendrik Bogaert

De Jabbekenaar Hendrik Bogaert is een nieuw gezicht in de regering. Een blik op de carrière van deze voormalige begrotingsspecialist van de CD&V.

Personalia

Naam: Hendrik Frank Bogaert
Geboortedatum: 30 augustus 1968
Geboorteplaats: Brugge
Woonplaats: Jabbeke
Vader van Laura, Evelien en Diederik

Opleiding

Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen
Master in Business Administration aan de Harvard Business School

Loopbaan

2000-2006: eerste schepen in Jabbeke

2001-2003: nationaal ondervoorzitter van CD&V

2002: voorzitter sociaal-economisch congres Antwerpen

2003-2011: federaal volksvertegenwoordiger voor de kieskring West-Vlaanderen. Lid van de commissies Landsverdediging, Comptabiliteit, Financiën en Begroting, de subcommissie Rekenhof en het adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken.

2007-2011: burgemeester van Jabbeke

2011: staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten

Bibliografie

2001: Het huis van Jolien (geschreven naar aanleiding van het ideologisch congres in Kortrijk)

2008: De Personele Unie en een herstelfonds voor Wallonië

Hobby’s

Naar het voetbal gaan kijken en tijd doorbrengen met zijn kinderen, aan wie hij graag verhaaltjes vertelt over zijn eigen leven.

Af en toe gaat hij ook naar de film.