Het cv van Guy Quaden

Gouverneur van de Bank van België
Geboren in Luik op 5 augustus 1945


Huidige beroepsactiviteit


Gouverneur van de Nationale Bank van België (sinds 01.03.1999)


Lid van de Raad van Bestuur en van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank (sinds 01.03.1999)


Andere functies


-Bestuurder van de Bank voor Internationale Betalingen
-Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds
-plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
-plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
-plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Financieringsmaatschappij
-Vicevoorzitter van de Hoge Raad van Financiën
-Lid van het Bureau van de Hoge Raad van Financiën
-Voorzitter van de Studiecommissie voor de vergrijzing
-Lid van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen
-Lid van de Bestuurscommissie en Voorzitter van de Vaste financiële subcommissie van het Carnegie Hero Fund
-Voorzitter van de Beroepsvereniging van de Openbare Kredietinstellingen
-Voorzitter van het Comité voor financiële stabiliteit
-Voorzitter van de Raad van toezicht van de Overheid der Financiële Diensten
-Buitengewoon hoogleraar aan de faculteit economie, management en sociale wetenschappen van de universiteit Luik (leerstoel economisch beleid)
-Lid van de Raad van Bestuur en van het Bureau van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Beheerder van de Francqui-Stichting.
-Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting sinds 01.01.2004


Opleiding


-Licentiaat in de economische wetenschappen, ULg (1967)
-Gediplomeerde van de Ecole pratique des hautes études van de Sorbonne, VIde afdeling, economische en sociale wetenschappen (1972)
-Doctor in de economische wetenschappen, ULg (februari 1973)


Loopbaan


-Assistent aan de Universiteit Luik, dienst economische wetenschappen (1968-1973)
-Stagiair en daarna titularis aan de Ecole pratique des hautes études te Parijs (1969-1971)
-Eerste assistent aan de universiteit Luik (1974-1976)
-Docent (1977)
-Gewoon hoogleraar (1978-1988)
-Dekaan van de faculteit Economie, management en sociale wetenschappen (1987-1988)
-Buitengewoon hoogleraar (sinds 1988)
-Voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (1984-1988)
-Directeur van de Nationale Bank van België (1988-1999)
-Voorzitter van het Interventiefonds voor de beursvennootschappen (1991-1996)
-Commissaris-generaal voor de euro van de Belgische regering (1996-1999)