Cv-tips voor een jonge professional met weinig sollicitatie-ervaring

Om de week kijkt een expert het cv na van een Vacature-surfer. Deze week neemt Dorien Pepermans van het loopbaanbegeleidingscentrum Inzicht het cv van Yannick onder de loep.

Als pas afgestudeerde met een ingenieursdiploma op zak heb je de jobaanbiedingen vaak voor het uitkiezen. Uiteindelijk moet je kiezen op basis van beperkte voorkennis omdat de arbeidsmarkt en jezelf als professional twee nieuwe gegevens zijn in je leven.

Zo begon Yannick vijf jaar geleden bij een bedrijf met het doel door te groeien naar een managementfunctie. Dit doel lijkt ondertussen bereikt, dus is hij klaar voor een nieuwe uitdaging. Hij heeft echter relatief weinig sollicitatie-ervaring en dat merken we aan zijn cv. Hij heeft een heel net en overzichtelijk cv heeft opgesteld, dat is positief. Er is voldoende witruimte en alles is eenvormig opgesteld, zodat het niet te zwaar is om te lezen. De belangrijkste informatie is bovendien aanwezig, alleen heeft hij sommige zaken wat onhandig aangebracht.

03.05.14_cv-check by Vacature

We zetten de opvallendste elementen op een rijtje:

Persoonsgegevens

 1. Je hebt ervoor gekozen om een foto op je cv te zetten. Dit is positief noch negatief. Je foto oogt echter eerder studentikoos. Je neemt best een zo neutraal mogelijke foto waar je volwassen op staat.
 2. Je kunt trouwens steeds een link naar je LinkedIn-profiel op je cv zetten, zo kan je mogelijk plaatsgebrek compenseren door hier dan de nodige extra uitleg te geven.
 3. Het feit dat je een rijbewijs hebt (en eventueel beschikt over een wagen) is nuttige informatie, maar staat op het einde van je cv een beetje verloren. Je kunt dit vlot noteren bij je persoonsgegevens.

Lay-out

 1. Het is een klassieker, maar de richtlijn is om je cv binnen twee bladzijden te houden. Dit hoeft niet als je bijvoorbeeld heel veel werkervaring hebt, maar aangezien je nog maar vijf jaar aan de slag bent, is dit hier niet van toepassing.

Opleiding

 1. Gezien je cv te lang is, en je zult moeten snoeien, kan je beginnen met je opleidingsverleden wat beknopter weer te geven. Welke concrete vakken je kreeg, doen niet ter zake. Vernoemen dat je een opleiding niet afgemaakt hebt, is eveneens minder relevant. Dit blijkt immers al uit het feit dat je maar een jaar deed over een meerjarige opleiding en hoef je niet extra te beklemtonen.
 2. Je noemt dit stukje op je cv trouwens ‘Opleiding en training’, maar vermeldt hier geen enkele training. Lager op je cv staat een apart titeltje voor de trainingen. Dit wekt in eerste instantie de indruk dat je de voorbije jaren geen enkele training volgde, om vervolgens gewoon eerder slordig te lijken.
 3. Bij training kan je je vorming als jeugdwerker weglaten, tenzij je in deze richting verder wilt. De bedoeling van je cv is dat het aantoont dat jij een doelgericht parcours aflegde waaruit duidelijk blijkt voor welke job je in de wieg bent gelegd.

Werkervaring

 1. Je studentenjobs kan je gewoon weglaten.
 2. Je stage in de petrochemie kan je als dusdanig benoemen en vervolgens uitleggen wat je takenpakket betrof.
 3. Ook bij je huidige werkgever mag je je takenpakket wat meer uitleggen. Nu benoem je de titels van de projecten waaraan je bijdroeg, maar geef je geen uitleg van wat hier precies jouw bijdrage is. Deze informatie kan ik enigszins afleiden van je LinkedIn-profiel, hoewel het ook hier niet echt duidelijk is.

Vaardigheden

 1. Het stukje ‘organisatorische vaardigheden en competenties’ is een beetje ongelukkig getiteld. Dit gaat over ervaringen en vaardigheden (waaronder organisatorische) die je hier hebt geleerd die zeker hun meerwaarde kunnen hebben, maar je verduidelijkt dit best even in functie van je jobdoelwit. Wat waren bijvoorbeeld je taken bij de organisatie van ‘Groove of summer’ en wat heb je hier geleerd? En ook belangrijk: wat zegt dit over jou?
 2. Het stukje ‘andere vaardigheden’ kan je eenvoudigweg benoemen als ‘computerkennis’. Zo is het verschil met het vorige stukje direct duidelijk. Je kennis van Office mag je trouwens meer in detail aangeven. De meeste mensen kunnen wel met internet werken, maar hoe goed kan jij dit precies?

Varia

 1. Je stelt je cv best chronologisch op met de recentste informatie eerst. Dit is immers de informatie die het meest up-to-date is. Wat je 10 jaar geleden op de schoolbanken leerde, kan je niet meer zo goed als wat je gisteren nog op je werk zelf deed. Dit laatste is dus relevanter. Concreet houdt dit in dat je begint met je werkervaring van recent naar minder recent en daarna uitleg geeft over je scholingsverleden, ook hier met de recentste opleidingen eerst.
 2. Verder ontbreken nog een aantal belangrijke elementen op je cv. Zo benoem je nergens waar je nu precies naartoe wilt. Dit geef je best bij het begin van je cv even aan (maximum 2 lijnen tekst, eventueel op basis van kernparagrafen). Ook is uit je cv niet helemaal duidelijk wie jij nu precies bent en waar je voor staat. Dit kan je eventueel linken aan het stukje ‘organisatorische vaardigheden en competenties’.

Veel succes ermee alleszins!

In samenwerking met Inzicht.