Wat staat er allemaal in een arbeidsovereenkomst?

Voor een arbeidscontract van onbepaalde duur is een geschreven overeenkomst niet strikt vereist. Toch ben je als werknemer beter af als je arbeidsovereenkomst, van welke aard ook, schriftelijk is vastgelegd. Deze gegevens moeten er altijd in vermeld worden:

 

De identiteit van beide partijen

Naam en adres van de werknemer en van de werkgever.

 

Het soort arbeidsovereenkomst

Onbepaalde duur, bepaalde duur, deeltijds, vervangingsovereenkomst, studentenjob, …

 

De datum van indiensttreding

 

De einddatum van het contract

Als het om een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur gaat.

 

De functie of de aard van het werk

Niet wettelijk verplicht, maar sterk aan te raden.

 

De plaats van tewerkstelling

 

De arbeidsduur

In het geval van deeltijdse arbeid moet ook het werkrooster of de arbeidsregeling vermeld worden.

 

Het loon

Een vast maandloon of een bepaalbaar loon (stukloon, uurloon, commissieloon).

 

Mogelijke premies of andere voordelen

Maaltijdcheques, terugbetaling woon-werkverkeer, bedrijfswagen, hospitalisatieverzekering, …

 

Eventueel specifieke clausules

Hierin worden zaken vermeld zoals het scholingsbeding (de werknemer volgt een opleiding op kosten van de werkgever en betaalt een deel van de opleidingskosten terug als hij de onderneming verlaat voor het einde van de opleiding) en het niet-concurrentiebeding (waarbij de werknemer belooft bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever).

 

Een proefperiode

Die omvat de eerste drie arbeidsdagen en is alleen geldig voor studentenovereenkomsten, contracten van tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. Alle andere vormen van proefbeding zijn afgeschaft sinds 1 januari 2014.