Wat is de wettelijke arbeidsduur?

"Mijn werkgever verwacht dat ik geregeld overuren presteer, maar staat hier eigenlijk een grens op?"
 

 

Het presteren van overuren is principieel verboden. De wet heeft evenwel in een aantal gevallen voorzien waarin de arbeidsduurgrenzen mogen overschreden worden. Zelfs indien men de wettelijke toelating heeft om overuren te laten presteren, kan men dit niet onbeperkt doen. Er zijn absolute grenzen aan de arbeidstijd, die men niet mag overschrijden.

Deze zijn:

- daggrens

- weekgrens

Deze absolute grenzen dienen cumulatief toegepast te worden. Bovendien dient in principe overloon uitbetaald te worden en inhaalrust toegekend te worden voor de gepresteerde overuren. Op dit principe bestaan enkele specifieke uitzonderingen.

1. Daggrens

Principe

Een werknemer mag nooit meer dan 11 uren per dag presteren. Als de werkgever toch zou vragen om boven deze absolute grens te presteren, dan zijn dit onwettelijke overuren.

Niet van toepassing

De absolute grens van 11 uren per dag is niet van toepassing op:

- overuren voor dringende arbeid aan machines en materieel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- overuren voor arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

12 uren per dag

Bij overschrijdingen van de arbeidsduurgrenzen voor het uitvoeren van werken die wegens hun aard niet mogen worden onderbroken (= continuarbeid) is de absolute daggrens 12 uren in plaats van 11 uren.

2. Weekgrens

Principe

Een werknemer mag nooit meer dan 50 uren per week presteren. Als de werkgever toch zou vragen om boven deze absolute grens te presteren, dan zijn dit onwettelijke overuren.

Voorbeeld

Situatie: de arbeidsduur is 8 uren per dag en 38 uren per week.

 

 

Ma

Di

Wo

Do

Vrij

Za

Zon

Totaal

Week A

8

8

8

8

6

-

-

38

Week B

11

11

11

11

11

-

-

55

 

In week B heeft de werkgever een wettelijke toelating om overuren te presteren. De absolute weekgrens (50 uur) wordt met 5 uur overschreden. Deze 5 overuren zijn onwettelijk.

Op het principe van de absolute weekgrens van 50 uur bestaan een aantal specifieke uitzonderingen.

In samenwerking met SD WORX