Kan mijn werkgever mij zomaar andere werkuren opleggen?

Ik werk al jaren ochtenddiensten, van 7 uur tot 15 uur. Mijn werkgever wil nu dat ik voortaan de middagdienst ga draaien omdat veel collega’s ‘s middags niet kunnen werken vanwege hun gezin. Kan hij mij dat opleggen?
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

De uurregeling kan beschouwd worden als een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst.

Als de werkgever éénzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst drastisch wijzigt, staat dit gelijk aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer een verbrekingsvergoeding vorderen.

Indien het uurrooster is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan mag de werkgever dit niet éénzijdig wijzigen. Eénzijdige wijziging van niet contractueel vastgelegde arbeidsvoorwaarden kan wel.

Het is dus van belang om na te gaan of het uurrooster opgenomen is in de arbeidsovereenkomst. Als dat zo is, mag de werkgever het uurrooster niet éénzijdig wijzigen. Als dat niet zo is, mag de werkgever eventueel wel een wijziging doorvoeren, maar deze mag dan niet belangrijk zijn. Wat “belangrijk” is, is een feitenkwestie en zal desgevallend door een rechter moeten beoordeeld worden.

I.s.m. SD Worx