Hoeveel uren mag je werken?

Officieel zitten we in een 38-uren-werkweek, maar sommige bedrijven werken toch 40 uren per week. Mag dat? En hoe zit het systeem precies in elkaar?

De maximumgrenzen

- In principe telt een werkweek 38 uren, al kiezen sommige bedrijven er wel voor om in een 40-uren-week te werken. Ze compenseren dit dan met 12 extra vakantiedagen, waardoor het weekgemiddelde (bekeken over een jaar) toch weer op 38 uren komt.

- Meer dan 40 uren per week werken mag niet. Per dag ligt de maximumgrens op 9 uur. Als de arbeidsregeling wekelijks geen halve rustdag naast de zondag omvat, bedraagt de daggrens 8 uur. In de privé kan het bevoegde paritair comité of de onderneming deze grenzen nog verder verlagen door een cao.

- De dag- en de weekgrens moeten gelijktijdig gerespecteerd worden. Bijvoorbeeld: als de wekelijkse arbeidsduur 40 uur bedraagt, dan kan de arbeidsregeling maximaal 4 dagen aan 9 uur bevatten en de 5e dag kan er niet meer dan 4 uur gewerkt worden. Bovendien moeten er op jaarbasis nog 12 compensatiedagen toegekend worden om een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur te bereiken.

De minimumgrenzen

Het is verboden om minder dan 3 uur te werken per werkperiode. Die minimumgrens kan bij Koninklijk Besluit of collectieve arbeidsovereenkomst gewijzigd worden.

Alle uren tellen mee!

Om te weten of iemand bijvoorbeeld 38 uur per week werkt, moet je niet alleen naar de werkelijke of effectieve arbeidstijd kijken, maar komen alle uren in aanmerking waarop een werknemer ter beschikking staat van zijn werkgever. Dat betekent alle uren waarop hij niet vrij over zijn tijd kan beschikken. Zo moet de tijd dat een verkoopster in een winkel op klanten wacht, moet in aanmerking genomen worden als arbeidsduur.

Lees het volledige dossier over arbeidsduur.