48 uren werken per week bij Audi Brussel

Audi Brussel staat voor een primeur: het wordt het eerste bedrijf in ons land dat het plusminusconto invoert, een systeem van flexibele uurroosters aangepast aan de levenscyclus van automodellen. Arbeiders kunnen in het systeem gevraagd worden om 48 uur per week te werken.


Vanaf volgend jaar


In België is het plusminusconto een tot nu toe onbekende regeling, in Duitsland bestaat ze al jaren. Het gaat om een glijdend uurrooster waarbij er in kalme periodes minder wordt gewerkt en in piekperiodes meer. Zo kan er in bepaalde periodes 48 uur per week - het wettelijk maximum - en in dalperiodes tot amper 20 uur per week gewerkt worden. Een wet uit 2006 maakt dergelijk arbeidssysteem mogelijk bij autoproducenten en toeleveranciers. Minister van Werk Joëlle Milquet erkende in november de motieven die Audi aanhaalde om het systeem in te voeren, met de name de grote internationale concurrentie en de nood om op acute vraag in te spelen. Normaal gezien start de regeling vanaf volgend jaar, wanneer de Audi A1 commercieel in productie gaat.


Maximum 10 uren per dag, 48 uren per week


“De bedoeling van het systeem is een grotere arbeidsflexibiliteit in de automobielsector mogelijk te maken, gericht op de fabricage van bepaalde producten”, verduidelijkt Inger De Wilde, juridisch consulent bij SD Worx. “De regeling is van toepassing op bedrijven uit de automobielsector en bedrijven die onderdelen voor auto’s maken. Ze moeten voldoen aan drie kenmerken: sterke internationale concurrentie, lange productiecycli die over verschillende jaren lopen en een sterke stijging of daling van een nieuw product moeten opvangen. Het aantal werkuren is beperkt tot 10 uren per dag en 48 uren per week. Omdat de wekelijkse arbeidsduur mag overschreden worden, wordt er een inhaalrust voorzien. Op die manier wordt over een langere periode bekeken het normale gemiddelde gehaald. Die zogeheten referteperiode kan in het geval van het plusminusconto maximum 6 jaar bedragen. Het loon blijft over de hele periode hetzelfde.”


Hebben ook andere bedrijven hiervoor interesse?


Hoe lang de referteperiode bij Audi Brussel zal zijn, is nog niet duidelijk. Op dit moment worden de modaliteiten van de reglementering bij Audi Brussel nog besproken. Is het denkbaar dat andere autofabrieken of misschien zelfs andere sectoren deze regeling overnemen? Annick Hellebuyck, adviseur bij het VBO, de vereniging van Belgische ondernemingen: “Voor ons is dit een zeer interessant instrument. Er is vraag naar meer flexibiliteit en ik denk dat veel (auto)bedrijven er met interesse naar kijken. Bij mijn weten is er op dit moment geen vraag om het systeem uit te breiden naar andere sectoren. Afwachten wat de toekomst brengt.” De vakbonden zijn niet onverdeeld gelukkig met de regeling. Bij Audi Brussel maakte het principe van de plusminusconto al deel uit van de intentieverklaring die is ondertekend door de vakbonden bij de overname van de voormalige Volkswagenfabriek door Audi.


Tekst: Dominique Soenens