Wil je die job? Spreek je sollicitatiebrief eens in

Als we op een job azen, sturen we massaal (al dan niet digitaal) uitgeschreven sollicitatiebrieven en cv’s. Recent onderzoek toont echter aan dat we wellicht meer kans op de job zouden maken als we de hele handel zouden inspreken op de voicemail van onze gedroomde werkgever, of hem een filmpje sturen waarin we onze kwaliteiten luidop uitspreken. Die mogelijke werkgever beoordeelt sollicitanten namelijk als competenter en intelligenter wanneer hij hun stem hoort dan wanneer hij enkel over hen leest.

 

Horen volstaat, zien hoeft niet

Die opvallende resultaten komen naar voren uit een onderzoek van de University of Chicago Booth School of Business, waarbij verschillende experimenten werden gedaan om de invloed van de stem van de sollicitanten te meten. Studenten moesten voor de camera een pitch inspreken om het bedrijf waarvoor ze wilden werken te overtuigen hen aan te nemen. Diezelfde pitch werd ook uitgeschreven.

 

Een andere groep studenten moest de video bekijken, enkel naar het geluid ervan luisteren of de uitgeschreven pitch lezen. Wat bleek? Zij vonden de kandidaat geschikter en intelligenter als ze diens stem hadden gehoord dan als ze zijn of haar tekst hadden gelezen. Opmerkelijk: het maakte daarbij niet uit of ze de kandidaat ook hadden gezien. Wie enkel de audioweergave had gehoord, vond de kandidaat even geschikt als wie de video had bekeken.

 

Ook uit andere experimenten bleek telkens dat een gesproken pitch meer effect had dan een geschreven brief of getranscribeerde pitch. En of de pitches nu werden ingelezen door professionele acteurs of door ongetrainde mensen, de resultaten bleven telkens overeind.

 

Ook recruiters zijn gevoelig voor de stem

Professionele recruiters bleken al even gevoelig voor de stem van een sollicitant. Recruiters die naar de kandidaat hadden geluisterd, beoordeelden de sollicitant als competenter, intelligenter en bedachtzamer dan recruiters die (dezelfde) geschreven tekst hadden gelezen. Die eerste groep was dan ook meer geneigd de sollicitant aan te nemen dan de tweede groep.

 

Volgens de onderzoekers kan het resultaat worden verklaard doordat de stem wordt beschouwd als een uitingsvorm die nauwer verbonden is met het intellect dan geschreven woorden.

 

Bron: NRC