Wie verhuist, vindt werk

Vlaanderen telt meer dan 230.000 werklozen, maar in sommige regio’s vinden bedrijven maar moeilijk geschikte medewerkers, zo blijkt uit cijfers van de VDAB. Als je echt aan de bak wilt komen, moet je dus bereid zijn om vanonder je kerktoren te komen. Maar zorg er ook voor dat je de juiste capaciteiten hebt.

 

Regionale verschillen

In december 2015 waren er in heel Vlaanderen gemiddeld 5,3 werkzoekenden per openstaande vacature. De regionale verschillen zijn groot. In Oost-Limburg loopt het aantal werkzoekenden per vacature op tot 16. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de sluiting van Ford Genk en de gevolgen voor de toeleveranciers. Ook rond de hoofdstad en Antwerpen ligt het aantal werkzoekenden per vacature fors boven het Vlaamse gemiddelde. Rond Gent en Leuven heerst dan weer krapte op de arbeidsmarkt.

 

Allen naar West-Vlaanderen!

Zuidwest-Vlaanderen en Brugge zijn het slachtoffer van de vergrijzing en van het wegtrekken van jongeren naar het centrum van het land. Met andere woorden: er is werk, als je maar bereid bent om niet naast je deur te werken. Zoek werk waar het te vinden is. Vlaanderen is maar een voorschoot groot, heeft een uitgebreid autowegennet, biedt behoorlijk openbaar vervoer, en er zijn bruggen en tunnels om de rivieren en kanalen over te steken. Toch komen vele Vlaamse werkzoekenden liever niet onder hun kerktoren vandaan. Heel wat West-Vlaamse bedrijven werken met Franse grensarbeiders.

 

Bekijk hier de openstaande vacatures in West-Vlaanderen. 

 

Volg een opleiding

Een bijkomend probleem is de mismatch op onze arbeidsmarkt. Veel werkzoekenden komen niet in aanmerking voor een vacature omdat ze niet de juiste capaciteiten hebben. De vaardigheden die het bedrijfsleven vraagt, veranderen snel. Sneller dan dat de gemiddelde werknemer zich die eigen maakt. Je permanent bijscholen is de boodschap! Maar er is ook een fundamenteler onevenwicht. Een te groot deel van de arbeidsbevolking in Vlaanderen is laaggeschoold. En er is geen grote vraag naar laaggeschoolde arbeidskrachten. Volg dus een opleiding en leer een vak!

 

Wat zijn jouw capaciteiten? Waar liggen je sterktes en waar je zwaktes? Op welke punten kun je je verbeteren? Zoek het uit met de competence indicator.

 

Lees ook:

Stappenplan voor een efficiënte jobhunt

 

Bron: De Tijd