Wat solliciteren en speeddating gemeen hebben

Het lijkt de vraag van 1 miljoen: hoe kan u voor die droomjob tientallen andere kandidaten de loef afsteken en de baan in de wacht slepen? Tip: concentreer u vooral op de eerste minuten van uw sollicitatiegesprek, want die blijken cruciaal.

Een onderzoeksteam van de universiteit van Texas analyseerde de interviews van 135 kandidaten. De kandidaat werd telkens geanalyseerd bij aanvang van het gesprek enerzijds en helemaal op het eind anderzijds. De bevindingen bleken sterk overeen te stemmen. Zelfs als de interviewer zijn gesprek heel erg structureert, blijft de eerste indruk het allerbelangrijkst. Het gaat daarbij niet alleen om voorkomen, maar ook om de eerste antwoorden. Alles wat u na de inleidende minuten vertelt, heeft meestal amper invloed op het eindoordeel.

De onderzoekers ontdekten dat eerste indrukken sterk verband hielden met de mate van openheid van de geïnterviewde. Ook of de kandidaat emotioneel stabiel, aangenaam en nauwgezet is, wordt sterk beïnvloed door de eerste indruk die diegene nalaat. De laatste eigenschap wordt over het algemeen geassocieerd met het beter uitvoeren van een job en doet, menen de onderzoekers, ook andere kwaliteiten als werkethiek en resultaatgerichtheid vermoeden. Volgens de studie zijn al deze factoren bepalend voor de eindevaluatie. Maar voor inschatting van deze eigenschappen grijpen interviewers dus vooral terug naar hun eerste indruk van de kandidaten.

Toch moeten sollicitanten niet meteen in paniek raken. Hij of zij wordt, volgens de wetenschappers, beoordeeld op relevante eigenschappen. Maar de sollicitant moet wel in de gaten houden dat hij zijn kwaliteiten en troeven, nodig voor de job, vrij snel te berde brengt. Gebeurt dat niet in de eerste minuten, dan rest de kandidaat weinig kans om het oordeel van de rekruteerders alsnog te beïnvloeden. U neemt dus voor een volgend gesprek best geen al te afwachtende houding aan. Al moet u in uw enthousiasme nu ook weer niet overdrijven.