Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Wat denken werkgevers van een ‘gat’ in je cv?

Sommige sollicitanten zitten met een probleem: hun cv vertoont een ‘gat’, een langere periode waarin ze zonder werk zaten. Een handicap om aan een nieuwe job te raken of toch niet? De Amerikaanse jobsite CareerBuilder deed een onderzoek naar het fenomeen.

De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat meer mensen dan vroeger te kampen krijgen met het probleem van een gat in hun cv. Door de crisis zijn er in de Verenigde Staten bijvoorbeeld meer dan 5 miljoen mensen die gedurende zes maanden of langer zonder job hebben gezeten. In België waren er in 2010 meer dan 405.000 werklozen.

Voor de meeste van hen was het überhaupt niet mogelijk om in crisistijd werk te vinden. Anderen, die wel een job aangeboden kregen, kwamen voor het dilemma te staan of ze al dan niet een ‘mindere’ job moesten aannemen, wat misschien niet zo verstandig was voor hun carrière op lange termijn. Veel sollicitanten waren bezorgd dat een stap terug bij rekruteerders al even slecht zou overkomen als een gat in hun cv.

Werkzoekenden moeten initiatief nemen

De studie, die CareerBuilder heeft uitgevoerd bij meer dan 3.000 rekruteerders uit verschillende sectoren, toont aan dat 85 procent van de werkgevers door de crisis meer begrip heeft gekregen voor een gat in het cv van een sollicitant. 94 procent vindt ook niet dat een kandidaat minder waard is omdat hij een stap terug heeft gezet in zijn carrière.

Rekruteerders beseffen dat werkloosheid erg frustrerend kan zijn, maar toch zijn ze ervan overtuigd dat werkzoekenden voor een deel ook zelf hun marktwaarde kunnen opkrikken. Daarvoor zien ze verschillende mogelijkheden:

  • Een tijdelijke job aannemen: 79%
  • Een cursus volgen: 61%
  • Vrijwilligerswerk doen: 60%
  • Een eigen bedrijf beginnen: 28%
  • Een professionele blog beginnen: 11%

Wat rekruteerders dus vooral zoeken is initiatief van de werkzoekenden zelf. Ze begrijpen dat het niet eenvoudig is om een geschikte job te vinden, maar verwachten wel dat de kandidaten op de hoogte blijven van de belangrijkste trends in hun vakgebied.

Een vraag die sollicitanten tijdens een interview dan ook zeker mogen verwachten is: “Wat heb jij gedaan sinds je vorige job?”