Wanneer zijn overuren toegelaten?

Volgens de arbeidswet van 16 maart 1971 zijn overuren uit den boze, al zijn er wel enkele uitzonderingen op deze regel.

In sommige situaties mogen overuren wel:

- Bij werken aan inventarissen en balansen
- Als het werk plots enorm is toegenomen
- Als er plots iets is tussengekomen
- Als de machines of het materieel dit vragen
- Er dreigt een ongeval in het bedrijf of bij de klant
- …

Ook voor sommige categorieën van werknemers gelden de regels rond arbeidsduur en overurenreglementering niet. Deze beroepsgroepen mogen wel overuren doen:

- Werknemers met een leidinggevende of een vertrouwensfunctie
- Dienstboden
- Handelsvertegenwoordigers

Lees het volledige dossier over arbeidsduur.

I.s.m. SD Worx

asset/27874