Tips voor een (anti-)chronologisch cv

Het chronologisch C.V. somt je opleidingen en ervaringen in chronologische volgorde op. De oudste gegevens worden het eerst vermeld. Het wordt vooral aangeraden aan starters, omdat zij nog niet veel professionele ervaringen hebben.
Een anti-chronologisch C.V. wint steeds meer aan populariteit. Het geeft een opsomming van je opleidingen en ervaringen in omgekeerde chronologische volgorde. Je meest recente ervaring en opleiding komen dus bovenaan te staan en krijgen de meeste aandacht. Omdat de rekruteerder waarschijnlijk het sterkst geïnteresseerd is in de recente informatie, is die manier van werken logischer en wordt ze meer en meer toegepast.

Voordelen van het anti-chronologisch c.v.:

-Overzichtelijk
-Geeft duidelijk weer hoe je professioneel evolueert
-Ideaal wanneer je laatste ervaring aansluit bij de toekomstige job
-Is de traditionele manier van werken en vormt een gemakkelijk uitgangspunt voor een interview

Nadelen van het anti-chronologisch c.v.:

-Leemtes (bv. een bisjaar) vallen meteen op
-Snelle, opeenvolgende veranderingen van werkgever springen in het oog
-Minder goede keuze wanneer je meest recente ervaring niet aansluit met de job waarvoor je solliciteert