Rekruteerders beoordelen cv in 6 seconden: waar kijken ze naar?

HR-verantwoordelijken die een cv onder ogen krijgen hebben slechts zes seconden nodig om te beslissen of een kandidaat al dan niet in aanmerking komt voor een openstaande vacature. Dat blijkt uit een recente studie van de Amerikaanse jobsite TheLadders.com. Het is dus cruciaal om te weten wat precies de aandacht van de rekruteerders trekt.

Zes belangrijke elementen

Tien weken lang registreerden de onderzoekers het gedrag van dertig rekruteerders bij het doornemen van cv’s. Daarvoor werden de HR-verantwoordelijken uitgerust met een ‘eye tracking’-systeem dat de beweging van hun ogen in kaart brengt. Op die manier konden de onderzoekers analyseren waar de focus ligt bij het verwerken van de informatie op een cv.

Hoewel rekruteerders zelf aangeven dat ze vier à vijf minuten spenderen aan het beoordelen van een cv, was dit in werkelijkheid slechts zes seconden.

In die korte tijdspanne gaat hun aandacht vooral uit naar zes elementen: de naam van de kandidaat, zijn huidige functie en bedrijf, de begindatum van die huidige functie, zijn vorige functie en bedrijf, de begin- en einddatum van die vorige functie en de opleiding die de kandidaat gevolgd heeft.

Daarnaast scanden de rekruteerders de cv’s enkel nog snel op het voorkomen van kernwoorden die belangrijk zijn voor de functie.

Alle andere informatie op een cv is in principe ‘vulsel’ dat niet meetelt in de beslissing om een kandidaat al dan niet uit te nodigen voor een gesprek.

Profielfoto leidt af

De studie onderstreept ook het belang van een duidelijk en eenvoudig vormgegeven cv. Online cv’s waren over het algemeen minder vlot te lezen dan cv’s op papier. Dit is voornamelijk te wijten aan opvallende en storende visuele elementen zoals knoppen en reclamebanners.

Ook een foto werkt storend: rekruteerders spenderen 19% van hun beoordelingstijd aan het bestuderen die foto, terwijl ze die tijd anders zouden gebruiken om belangrijkere informatie te bekijken.