Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Mobistar: "Kandidaten doen steeds minder moeite voor sollicitatiebrief"

Naam: Catherine Coussement

Functie: Senior hr business partner & resourcing manager

Bedrijf: Mobistar

Hoe maak je als sollicitant een goede indruk? Die vraag legden we voor aan Catherine Coussement van Mobistar. Zij geeft je tips voor een geslaagde sollicitatiebrief, een uitmuntend cv en een vlot sollicitatiegesprek.

De sollicitatiebrief

1. Vergeet hem niet. Het valt me op dat kandidaten steeds minder moeite doen om een motivatiebrief te schrijven. Nochtans is die van essentieel belang: hij legt immers de link tussen de ‘bagage’ van de kandidaat en de functie waarvoor hij solliciteert. Via een sollicitatiebrief toont de kandidaat zich bovendien gemotiveerd om voor ons te komen werken. Wanneer de brief ontbreekt, vat ik dat per definitie op als een gebrek aan motivatie of toch zeker als een vorm van nonchalance.

2. Wees persoonlijk. De brief moet echt persoonlijk aan ons gericht zijn. Geen knip- en plakwerk van holle frasen en clichématige formuleringen die van het internet zijn geplukt. De brief moet verwijzen naar de gewenste functie en naar het bedrijf en er moet een duidelijk verband zijn met het professionele parcours van de kandidaat. 

3. Wees eerlijk. Een gouden tip voor het hele sollicitatieproces! Eerlijk zijn betekent ook eerlijk zijn over je lacunes. Wordt voor een functie tien jaar ervaring gevraagd en kan jij maar vijf jaar voorleggen, probeer de waarheid dan zeker niet te verdoezelen. Vermeld gewoon de vijf jaar ervaring en benadruk waarom jouw kandidatuur toch de nodige aandacht verdient.

4. Illustreer. Wanneer je je troeven wil belichten, moet je precies te werk gaan en ze illustreren met een concrete ervaring.

5. Wek interesse op. Weet dat deze brief de rekruteerder vooral zin moet doen krijgen om meer over jou te weten te komen en dat hij hem/haar moet aanzetten om je cv door te nemen.

Het cv

6. Hou het kort en bondig. Net als de sollicitatiebrief moet het cv een teaser zijn, die je snel moet kunnen doornemen. Zijn lengte kan variëren naargelang de ervaring, van 1 pagina voor pas afgestudeerden tot 2 of 3 pagina’s voor wie al twee decennia actief is op de arbeidsmarkt. Geef een duidelijk overzicht van je studies en werkervaringen, en geef daarbij de exacte periodes aan. Vat de inhoud van een functie in 2 of 3 lijnen samen, ook al heb je ze jarenlang uitgeoefend. 

7. Splits op in drie delen. Een degelijk cv bestaat uit drie delen, met eerst je persoonlijke gegevens (naam, leeftijd, burgerlijke staat, adres, enz.), dan de opleiding(en) die je genoten hebt en tot slot je professionele loopbaan. Vreemd genoeg durven sollicitanten wel eens een van die drie onderdelen te vergeten.

8. Ga antichronologisch te werk. Vermeld de recentste ervaringen eerst en ga vervolgens terug in de tijd. Een logische gang van zaken, want de functies die je in het meest recente verleden uitgeoefend hebt, zijn vaak het meest relevant in het licht van de jobs die je nu ambieert. Hanteer deze volgorde ook voor je studies.  

9. Vermijd leemtes. Als je een tijdje niet beschikbaar was op de arbeidsmarkt, hoef je dat niet te verbloemen. Vermeld bijvoorbeeld precies het jaar / de jaren waarin het je niet voor de wind ging in je studies. Vermijd zeker dat we vraagtekens bij bepaalde periodes in je leven moeten plaatsen. Tijdens een (eventueel) sollicitatiegesprek wordt dit heikele punt gegarandeerd behandeld.  

10. Vermeld recente activiteiten. Wie al meerdere maanden werkloos is, verwijst vaak niet naar een recente professionele activiteit. En toch… tijdens het gesprek wordt al snel duidelijk dat hij/zij wel degelijk actief is geweest en dat de persoon in kwestie een bijscholing heeft gevolgd, een bedrijfje heeft opgestart of aan sociale of andere activiteiten heeft deelgenomen. Ook al betreft het activiteiten uit de privésfeer, vermeld al wat je gedaan hebt en in welke mate het tot jouw voordeel strekt.

11. Blijf eerlijk. Dik je verantwoordelijkheid niet nodeloos aan. Tijdens een sollicitatiegesprek of bij contact met een van je referenties val je makkelijk door de mand. Wetende dat we de belangrijkste informatie altijd proberen na te trekken, komen leugens toch aan het licht, wat uiteindelijk in jouw nadeel speelt.

12. Laat links achterwege. We ontvangen alsmaar meer cv’s met hyperlinks. Volgens mij is dat ongepast. Kandidaten die links opgeven, geven mij de indruk onvoldoende gemotiveerd te zijn om hun ideeën kort voor te stellen. Uiteindelijk is het niet aan mij om bijkomend onderzoekswerk te verrichten.

Het gesprek

13. Wees op de hoogte. Niets zo ergerlijk als een kandidaat die niet de moeite doet om inlichtingen in te winnen over het bedrijf. Ken je iemand die voor het bedrijf werkt of gewerkt heeft, neem dan contact op met die persoon. Bereid je ook voor op mogelijke vragen als: “Waarom verkiest u ons boven de concurrentie?”

14. Wees spontaan. Blijf jezelf. En ken jezelf, ken je sterke en zwakke punten en wees je bewust van het imago dat je uitstraalt.

15. Laat ruimte. Geef de kans aan de rekruteerder om zich te uiten. Sommige kandidaten lijken net spraakwatervallen waar je amper iets tussen krijgt. Toch moet je je durven te profileren en je troeven uitspelen, op basis van je ervaring.

16. Bewaar afstand. Kijk je gesprekspartner aan. Doe je dit niet, dan krijgt de rekruteerder de indruk dat je onbetrouwbaar of oneerlijk bent. Overdrijf niet, door bijvoorbeeld een poeslieve houding aan te nemen. Het doel van een sollicitatiegesprek is niet ‘socializen’, het is en blijft een functionele ontmoeting met de bedoeling zoveel mogelijk informatie uit te wisselen. 

17. Geld. Ik raad ten zeerste af om vanaf het eerste gesprek al over de loonsvoorwaarden te beginnen. Dat is iets voor in een later stadium.

Tekst: Cy.P.