Meer dan 200.000 extra banen tegen 2020: bezorg ons alvast je cv!

Het Planbureau voorspelt dat er tegen 2020 meer dan 200.000 nieuwe banen bijkomen. Dat is meer dan dubbel zoveel als in de voorbije vijf jaar. De werkloosheidsgraad zou daarmee dalen tot het laagste niveau sinds 1991.

 

Volgens het Federaal Planbureau komen er van 2015 tot 2020 in ons land jaarlijks gemiddeld bijna 34.000 jobs bij. Dat zijn meer dan 200.000 nieuwe jobs de komende zes jaar. De extra banen komen er vooral in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening, al valt het op dat de groei van de dienstenchequebanen fors vertraagt. In de bouwnijverheid en in de handel en horeca zou er opnieuw ruimte komen voor jobcreatie.

 

Overheid slankt af

De werkgelegenheid in de verwerkende nijverheid blijft wel teruglopen (-32.000 banen in de periode 2015-2020), en, opvallend, voor het eerst wordt er ook bij de overheid een daling ingecalculeerd (-14.400 eenheden). “In de overheidsadministraties daalt de werkgelegenheid verder,” duidt het Planbureau, “terwijl de toename in het onderwijs vertraagt.”

 

Samen met de groei van het aantal arbeidsplaatsen slaagt België erin de werkloosheid omlaag te krijgen. De komende jaren zou het aantal werklozen dalen met 54.000 eenheden, wat de stijging sinds de financiële crisis van 2008 compenseert. De werkloosheidsgraad van 12,4 procent in 2014 zou in 2020 dalen tot 11,1 procent.

 

70 procent aan het werk

Ook met de werkgelegenheidsgraad gaat het de goede richting uit. Die zou evolueren van 67,3 procent in 2014 naar 70 procent in 2020. Het Planbureau noteert een aanzienlijke stijging in de categorie 55-64 jaar, die het gevolg is van eindeloopbaanmaatregelen zoals de verstrenging van het vervroegd pensioen en de ‘aangepaste beschikbaarheid’ van bruggepensioneerden. Daardoor zouden 50-plussers tegen 2020 bijna een derde (32,2 procent) uitmaken van de totale beroepsbevolking, tegen 28,9 procent in 2014.

 

Toch haalt België daarmee niet de EU2020-doelstelling. Die ligt op een werkgelegenheidsgraad van 73,2%, maar om dat doel te bereiken, zouden er nog eens 209.000 extra banen moeten bijkomen.

 

Wil je in aanmerking komen voor een van die extra jobs? Bezorg ons dan nu alvast je cv!