Mag ik een contract van bepaalde duur opzeggen?

Ik heb een contract van bepaalde duur getekend bij mijn werkgever van vorig jaar. Dit gaat in vanaf midden september. Maar intussen kreeg ik een vast contract aangeboden bij een ander bedrijf. Kan ik het eerste contract zomaar opzeggen? Moet ik een vergoeding betalen?

Het contract voorziet opzegmodaliteiten

Door het contract van bepaalde duur te ondertekenen, bent u hierdoor gebonden. Een contract van bepaalde duur kan opzegmogelijkheden voorzien, bijvoorbeeld tijdens een proefperiode. Als dat het geval is, kan u het contract beëindigen door deze modaliteiten na te leven.

Indien het contract geen opzegmodaliteiten voorziet, kan u het in principe niet opzeggen.

Wederzijds akkoord

Het is wel mogelijk het contract met wederzijds akkoord te beëindigen. Hier zijn geen vormvereisten aan verbonden.

Om bewijsmoeilijkheden te vermijden, is het nochtans aan te raden het akkoord tot beëindiging op papier te zetten. Werkgever en werknemer moeten dit geschrift dan beiden ondertekenen en u dient de datum van beëindiging duidelijk te vermelden.

Principieel geeft deze beëindigingswijze geen recht op een beëindigings-vergoeding. Indien partijen dit wensen, kunnen zij hierover vrij onderhandelen.

Verbreking

Indien de werkgever niet akkoord is om het contract van bepaalde duur te beëindigen, en er zijn geen opzegmodaliteiten voorzien en u verbreekt het toch, dan zal de werkgever een verbrekingsvergoeding van u kunnen vorderen.

De vergoeding stemt overeen met het loon dat uitbetaald zou moeten worden tot de normaal voorziene einddatum van de arbeidsovereenkomst, maar kan niet meer bedragen dan het dubbel van de opzeggingstermijn die zou gelden moest het een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur zijn.

Voorbeeld

De werkgever sluit op 15 juni 2010 met een lagere bediende (jaarloon tot 30.327 EUR) een arbeidsovereenkomst af voor een duur van 12 maanden, te beginnen vanaf 15 september 2010. De arbeidsovereenkomst bevat geen proefbeding.
Op 25 juli 2010 krijgt de werknemer een interessanter jobaanbod en wil hij van zijn eerder ondertekende arbeidsovereenkomst af. Hij kan zijn arbeidsovereenkomst enkel beëindigen door ze te verbreken. De verbrekingsvergoeding die hij verschuldigd is, stemt overeen met het loon voor drie maanden.