Mag een rekruteerder gegevens van mijn SIS-kaart opvragen?

"Bij 2 recente gesprekken met een rekruteringskantoor werd mij telkens gevraagd mijn identiteitskaart en SIS-kaart af te geven. Dat mijn identiteit wordt gecontroleerd, dat begrijp ik, maar mag een rekruteerder of potentiële werkgever zomaar naar je SIS-kaart vragen om je medische gegevens in te kijken?"
 

Deze vraag moet eerst en vooral genuanceerd worden. Een werkgever kan in ieder geval de medische gegevens op een SIS-kaart niet lezen. Hij kan alleen de identificatiegegevens op de microchip in de kaart consulteren.
De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ook wel de privacywet genoemd, is hier van toepassing.
Die vermeldt expliciet dat de verwerking van persoonsgegevens in verband met je gezondheid verboden is.

Voor een reeks beroepen (vb. veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid,…) omschreven in het koninklijk besluit over het gezondheidstoezicht van werknemers (geïntegreerd in de Codex over het welzijn op het werk) moet een werkgever verplicht nagaan of een sollicitant wel geschikt is om die functie uit te oefenen.
De gegevens die het rekruteringsbureau dan ontvangt zijn geen gegevens over de gezondheid, maar administratieve gegevens die verwerkt worden ter uitvoering van een wettelijke verplichting.

Volgens de privacywet is het niet toegelaten overmatige gegevens te verkrijgen, bewaren, over te zenden en ten slotte te verwerken. Indien een rekruteringsbureau die gegevens wel zou verwerken kunnen er strafrechtelijke sancties opgelegd worden.

i.s.m. SD Worx