Lichaamstaal: het belang van non-verbaal gedrag

Mensen gaan zowel verbaal als non-verbaal met elkaar om. Verbale communicatie gebeurt bewust. Het proces van de non-verbale communicatie is minder transparant.

Non-verbale communicatie pas je gedeeltelijk onbewust toe, al kan je er ook bewust en strategisch mee omspringen. Zo hoor je wel eens: 'Ik heb er niets van gezegd, maar ik heb het wel duidelijk laten merken dat het me niet aanstond.'

55% van onze communicatie gebeurt via lichaamstaal

Het is vooral non-verbale communicatie die verantwoordelijk is voor de eerste indruk van een persoon. De Amerikaanse onderzoeker Mehrabian maakte een schatting van de verhouding verbaal/non-verbaal gedrag.

Volgens hem gebeurt de verdeling van hoe een boodschap overkomt als volgt:

- lichaamstaal: 55%
- stem: 38%
- woorden: 7%

Doorslaggevend tijdens sollicitatiegesprek

Projecteer bovenstaande bevinding op een sollicitatiegesprek of een andere situatie en je beseft meteen dat niet alleen wat je vertelt belangrijk is, maar zeker ook hoe je het vertelt. Veel rekruteerders zijn hierop getraind en kunnen zich hierdoor sneller een oordeel vormen over je. Het is dus hét moment om in de gaten te houden welke indruk je non-verbaal meegeeft. Wat niet wil zeggen dat je je moet 'fixeren' op je non-verbaal gedrag. Overdrijven is nooit goed en je zou alleen maar geforceerd overkomen. Een beetje extra aandacht kan echter geen kwaad.