KBC: "Verkoop jezelf, maar blijf bescheiden"

Naam: Herwig De Preter

Functie: Recruiter

Bedrijf: KBC

"Schrijf je sollicitatiebrief op maat van ons bedrijf. Te algemene bewoordingen interesseren ons niet." Deze en andere tips krijg je van Herwig De Preter van KBC.

De motivatiebrief

- Wees duidelijk: we krijgen enorm veel kandidaturen binnen. We verwachten dus dat de kandidaten bijzonder duidelijk zijn in hun motivatiebrieven. In een grote organisatie als de onze, is dat de eerste selectie. Zelfs met een goed diploma moet een brief duidelijk zijn. Het diploma volstaat niet om je capaciteiten te bewijzen.
- Doelgericht: de brief moet op maat geschreven zijn van ons bedrijf. Te algemene bewoordingen interesseren ons niet. Waarom solliciteer je bij ons? Waarom wil je die functie? En waarom zouden wij jou precies moeten aannemen? 
- Conjunctuur: onze ‘gulheid’ hangt af van de economische conjunctuur. Op dit moment werven we niet veel personeel aan, behalve voor specifieke functies. We publiceren specifieke jobadvertenties, waarop we dus een zeer gericht antwoord willen. We staan niet stil bij algemene kandidaturen die geen precieze functie nastreven. Maar dat is natuurlijk te wijten aan het economische klimaat.

Het cv

- Motivatie en profiel: we maken een eerste, zeer algemene selectie van de cv’s. Welk cv er op het nee- of ja-stapeltje belandt, wordt dus bepaald door de conjunctuur. Vervolgens gaan we dieper in op de cv’s die ons interesseren. In dit stadium kan het gebeuren dat we kandidaten opbellen om meer informatie te vragen. Dan verwachten we dat mensen gemotiveerd zijn en natuurlijk moet het profiel bij ons bedrijf passen.
- Wees eerlijk: een cv moet eerlijk en transparant zijn. Is er bijvoorbeeld ergens een gat van twee jaar, probeer het dan niet te verbergen. Geef aan waarom je afwezig was op de arbeidsmarkt; zeg bijvoorbeeld dat je er een sabbatjaar hebt opzitten of op wereldreis bent geweest.

Het sollicitatiegesprek

- Assessment: als een kandidaat ons interesseert, maar niet over de nodige ervaring beschikt, zoals een schoolverlater, doen we eerst een assessment. We testen de communicatieve vaardigheden en of hij kan samenwerken. Heeft iemand ervaring, dan zal een rekruteringsteam de professionele vaardigheden evalueren alvorens hem of haar naar een assessment te sturen. We doen deze extra stap omdat ervaren kandidaten een specifieke functie beogen, terwijl een pasafgestudeerde student economie nog verschillende richtingen uitkan bij ons.
- Ken jezelf: in het sollicitatiegesprek wordt vooral gepeild naar de zelfkennis van de kandidaat. Stel je niet te zelfverzekerd op. We zijn niet geïnteresseerd in de mooiste en meest intelligente. Verkoop jezelf, maar blijf bescheiden.
- Wees uitgerust: je kan je niet echt voorbereiden op een assessment. Maar je moet wel in vorm zijn, uitgerust, om je ontspannen te voelen en jezelf te kunnen zijn.
- Informeer je: een kandidaat kan op voorhand inlichtingen inwinnen over ons bedrijf en onze bedrijfscultuur. Daar zijn we zeer gevoelig voor. Hij/zij moet bijvoorbeeld weten dat we flexibiliteit nastreven, een internationale groep zijn ... en hem/haar kunnen vragen om in Brussel te gaan werken, wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
- Relativeer: onthoud dat het slagen voor tests niet alleen afhangt van jouw intrinsieke kwaliteiten. Het hangt nauw samen met onze bedrijfscultuur. We hebben een kandidaat met een bepaald profiel in gedachten, die wel over bepaalde vaardigheden moet beschikken, maar niet alleen dat. Onze ideale kandidaat zou in een andere onderneming dan weer afgewezen kunnen worden. Het is soms zeer subjectief: iemand die veel sociale contacten nodig heeft, functioneert misschien beter in het ene bedrijf dan in het andere. En dat heeft niets met kwaliteiten te maken.

Tekst: Cy.P.