Jonger dan 21? Geen wachtuitkering zonder diploma of getuigschrift

De inschakelingsuitkering, soms ook wachtuitkering genoemd, is bedoeld voor schoolverlaters die na een jaar nog geen werk hebben gevonden. Sinds begin dit jaar wordt de uitkering nog maar toegekend tot de leeftijd van 25 jaar. Wie jonger is dan 21, moet vanaf 1 september 2015 bovendien een diploma of een getuigschrift kunnen voorleggen.

 

Om een inschakelingsuitkering aan te vragen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 1. Je hebt een bepaalde studie of leertijd gevolgd en beëindigd. Je moet de examens afgelegd hebben, maar je hoeft niet geslaagd te zijn. Wie jonger is dan 21, moet wel over een diploma of een getuigschrift beschikken (zie verder).
 2. Je volgt niet langer studies met een volledig leerplan.
 3. Je bent jonger dan 25 jaar op het moment dat je de inschakelingsuitkering aanvraagt.
 4. Je bent ingeschreven bij VDAB als voltijds of deeltijds werkzoekende en hebt je wachttijd of beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen.
 5. Je hebt actief naar werk gezocht tijdens je wachttijd of beroepsinschakelingstijd.​

 

Jonger dan 21

Wie jonger is dan 21, moet dus een diploma of een getuigschrift kunnen voorleggen:

 1. een diploma secundair onderwijs
 2. een getuigschrift in het buitengewoon of beroepsonderwijs
 3. een certificaat via volwassenenonderwijs
 4. een getuigschrift van Syntra
 5. een attest bedrijfsbeheer
 6. een certificaat via leren en werken (het vroegere leercontract).

 

Duur van de uitkering

Een werkzoekende jonger dan 25 heeft maximaal 3 jaar (36 maanden) recht op een inschakelingsuitkering. Ze kan één keer verlengd worden met een periode van maximum 2 jaar, bijvoorbeeld bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33% of als 'kwetsbare werkzoekende'.

 

Aanvragen

Zit je wachttijd of beroepsinschakelingstijd van 12 maanden er bijna op? Dan ontvang je van VDAB een brief met een ingevuld attest. Ben je nog werkzoekend, dan kan je naar je uitbetalinginstelling (vakbond of Hulpkas) stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen.

 

Meer info: