Is jobhoppen slecht voor je cv?

Als je veel jobs op korte termijn hebt uitgeoefend, staat dat dan slecht op je cv? Bestempelen recruiters jobhoppen nog altijd als iets negatiefs? En hoe lang moet je een job aanhouden om niet als jobhopper beschouwd te worden? We vroegen het aan Wim Dammans, recruiting consultant bij ADMB HR-services.

 

Veranderende tijden

“De tijd dat een werknemer zijn hele leven voor dezelfde werkgever werkte, is voorbij,” zegt hij. “De jonge generatie zal sowieso veel vaker van werkgever veranderen. We kijken nu al meer en meer naar de persoon zelf en minder naar zijn of haar geschiedenis. Toch percipiëren de meeste recruiters jobhoppen nog steeds als negatief, zeker bij een senior profiel. Mensen rekruteren, daar kruipt veel tijd, energie en geld in. Bedrijven zijn niet geneigd om te investeren in mensen bij wie de kans groot lijkt dat ze niet lang blijven.”

 

Geval per geval

“Het hangt natuurlijk heel sterk af van je situatie. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Naar een schoolverlater die op korte tijd een groot aantal interimjobs heeft aangenomen in afwachting van een vaste job of iemand die als freelancer heeft gewerkt, kijken we anders dan naar iemand die al jaren in het vak zit en om de haverklap van werkgever is veranderd. We bekijken geval per geval.”

 

Motiveer

“Belangrijk is dat je in je cv duidelijk motiveert waarom je van job bent veranderd. Wij zien als recruiters je cv, maar kennen het verhaal erachter niet. Als het om interims of freelancewerk gaat, als je van firma bent moeten veranderen omdat die failliet is gegaan, vermeld dat dan duidelijk in je cv. Dat geeft al een genuanceerder beeld.”

 

6 maanden

Hoelang moet je een job aanhouden om niet als jobhopper beschouwd te worden? "Dat is relatief", weet Wim Dammans. "Als je om de zes maanden een andere werkgever hebt, dan ben je voor mij een jobhopper. Dat is historisch zo gegroeid, omdat de proefperiode vroeger zes maanden bedroeg."

 

“Alles tussen de zes maanden en een jaar is voor mij jobhoppen. Heb je twee jaar een job uitgeoefend, dan heb je ervaring opgedaan. Dan spreek ik niet meer van jobhopping, zeker niet wat de huidige generatie betreft.”

 

Nadelig

“Nogmaals: het hangt ook sterk af van de reden waarom je van job verandert. Als je om de zes maanden een andere job zoekt omdat de jobinhoud of de firma je niet meer interesseert, dan kunnen we niet anders dan je  als jobhopper beschouwen. En dat beïnvloedt je kandidatuur niet in positieve zin.”

 

Lees ook: Op zoek naar werk? Een stappenplan voor een efficiënte jobhunt.