Is een anonieme vacature wel betrouwbaar?

Waarschijnlijk ben je tijdens je zoektocht naar een nieuwe job al anonieme vacatures tegengekomen: "Selectiebureau X zoekt voor een grote bank in Brussel....", "Gespecialiseerd computerbedrijf in Oost-Vlaanderen werft aan...", enzovoort.

De meeste mensen staan argwanend tegenover deze vacatures. Waarom zou een bedrijf immers zijn naam niet willen prijsgeven? Bovendien roepen ze een onbehaaglijk gevoel op; je moest tenslotte maar eens solliciteren bij je eigen werkgever.

Er zijn niet echt redenen om een anonieme vacature te wantrouwen. Maar dan moet je wel de achterliggende motivatie begrijpen. Meestal verschijnen vacatures anoniem door de situatie waarin een bedrijf zich op dat ogenblik bevindt.

Fusie van een bedrijf

Stel, binnen een bepaalde sector gaan 2 bedrijven strategisch samenwerken. Ze zoeken een persoon om het nieuwe initiatief te leiden. Om te vermijden dat het nieuws van het partnership vroegtijdig uitlekt, worden er anonieme vacatures geplaatst.

Interne situaties of afslankingen

Een ander voorbeeld: een van de belangrijkste personen van je bedrijf heeft zijn ontslag gegeven maar je wilt zeker niet dat je concurrenten dit via je jobadvertentie te weten komen. Ook dan kan je kiezen voor een anonieme vacature. Ook andere interne situaties zoals reorganisaties of afslankingen kunnen een bedrijf doen kiezen voor anonieme advertenties.

Op zoek naar plaatsvervanger

Algemeen bekend is dat anonieme vacatures verschijnen wanneer bedrijven op zoek gaan naar een plaatsvervanger voor iemand die binnenkort ontslagen wordt. Het bedrijf wil vermijden dat de positie leeg blijft en gaat daarom anoniem al op zoek naar iemand anders.

Bewuste keuze

Bedrijven opteren soms opzettelijk voor een anonieme vacature. Op die manier ontvangen ze reacties van mensen die anders afgeschrikt zouden worden door bijvoorbeeld de techniciteit van het bedrijf.

Confidentialiteit

Ook op topniveau wordt er al eens bewust gekozen voor het plaatsen van een anonieme advertentie. De reden hierachter is dat anonieme vacatures altijd erg confidentieel behandeld worden. Kandidaten die momenteel een hoge functie bekleden en reageren op de anonieme vacature zullen zich hierdoor beter op hun gemak voelen.