Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Is dit het moment om van job te veranderen?

Voorzichtige cijfers vertellen ons dat het stilaan een tikje beter gaat op de arbeidsmarkt. Sommige mensen hebben als gevolg van de economische crisis gewacht om op zoek te gaan naar een nieuwe job. Is ondertussen de tijd rijp geworden om je zoektocht naar een nieuwe job verder te zetten?

Persoonlijke keuze

"De keuze om van werk te veranderen bevat veel verschillende aspecten", legt Anneke Ernon, woordvoerster van de VDAB uit. "Zo is het ook een heel persoonlijke keuze en moet je vooral voor jezelf uitmaken of een verandering ook een verbetering is. Ga je op zoek naar werk dichter bij huis? Of ben je inhoudelijk op zoek naar een job waarin je je meer kan uitleven? Dat zijn de vragen die je voor jezelf moet beantwoorden."

Hoopvol

"Wat betreft de economische situatie merken we dat het aantal vacatures stilaan begint te stijgen. Dat is een hoopvol teken. Maar voorzichtigheid is geboden, want cijfers zijn altijd relatief. Neem nu bijvoorbeeld de maand juli. We zien dat het aantal vacatures van juli 2010 een stijging kent van 26,2% ten opzichte van juli 2009. Dat is goed nieuws. Maar als je bekijkt van welk dieptepunt we komen, is het niet meer dan normaal dat het aantal vacatures stijgt. De trend blijft wel stijgend. Dus het lijkt erop dat het dieptepunt van de economische conjunctuur achter de rug is."

Aantal ontvangen vacatures bij VDAB in juli 2010 vergeleken met juli 2009

Studieniveau Juli 2010 Verschil juli 2009
Laag of geen vereiste 9.993 + 21,2%
Middengeschoold 3.511 -0,5%
Hooggeschoold 6.274 + 8,6%

"Als we naar de cijfers van de werkloosheid kijken, merken we dat de werkloosheid toch nog iedere maand lichtjes toeneemt, maar de toename zwakt wel iedere maand af. Er is dus positief nieuws, maar we moeten voorzichtig blijven en vooral het grote plaatje in het achterhoofd houden."

Heroriënteren naar knelpuntberoepen

"Dé arbeidsmarkt is ook een complex begrip, het is een vlag die vele ladingen dekt. Je hebt verschillende beroepen en verschillende sectoren die allemaal op een andere manier werken. Als je er over denkt iets anders te doen, hoef je niet per se van werk te veranderen. Je kan je ook heroriënteren. Ik denk dat het een verstandige zet is als je daarvoor inspeelt op de huidige knelpuntberoepen waar men nog veel mensen voor zoekt. Voor hooggeschoolden zijn dat vooral de functies van ingenieur, verpleegkundige en leerkracht. Voor de lager geschoolden is men nog op zoek naar werknemers in de schoonmaaksector en in de verkoopsector.

Solliciteer vanuit je huidige job

"Wat wij nog willen meegeven is dat je sowieso beter solliciteert vanuit je eigen job, dan dat je uit frustratie je baan opgeeft en pas daarna begint te zoeken. Het geeft je een comfortabele startpositie."

Tekst: Mies Cosemans

Lees ook:
- Is jobhoppen goed voor je loon?
- Wanneer kan je maar beter van werk veranderen?