Hoe vertaal je je cv op een juiste manier naar het Engels?

Solliciteren in het Engels, het komt steeds vaker voor bij multinationale ondernemingen en internationale instellingen. Hoe vertaal je je cv naar het Engels en op welke aandachtspunten moet je letten? Enkele tips!

1. Vertaal niet letterlijk

Maak geen klakkeloze vertaling van je cv naar het Engels en let er op dat je de juiste spelling gebruikt. Laat je cv desnoods nog eens nakijken door een Engelstalige persoon. Hij of zij kan ook bepaalde nuances aangeven die jij misschien zelf niet zou hebben gebruikt.

2. Is het bedrijf waarvoor je solliciteert Brits of Amerikaans?

Misschien denk je dat het geen verschil uitmaakt omdat de taal ongeveer dezelfde is. Maar vergis je niet, sommige woorden worden anders geschreven of anders gebruikt. Denk maar aan data of bepaalde afkortingen. Hou daar dus zeker rekening mee wanneer je je cv opstelt.

3. Je persoonlijke gegevens vermelden?

In de Verenigde Staten verbieden de antidiscriminatiewetten de vermelding van leeftijd, geslacht, familiale situatie, … Daar moet je je dus beperken tot een minimum. In Engeland gaat het er minder strikt aan toe. Daar mag je gerust je persoonlijke gegevens vermelden.

4. Maak je ambities duidelijk

In de Angelsaksische traditie van de rekrutering is het tonen van je ambities zeker geen slechte zaak. Vermeld daarom duidelijk welke functie je wil.

5. Jouw opleidingen

Steek niet te veel tijd in het exact vertalen van alle opleidingen die je hebt gevolgd. Niet alle opleidingen kennen een equivalent in het buitenland. Neem wel de tijd om de opleiding juist te omschrijven en te vermelden welke professionele waarde ze hebben.

6. Jouw professionele ervaringen

Gebruik hiervoor de antichronologische stijl in je cv. Wees zeer concreet voor elke professionele ervaring: schrijf erbij wat je deed, welke je specialisatie was, de verkegen resultaten, …

7. Je bekwaamheden

Som in dit onderdeel, dat je best ‘professional skills' of 'special skills’ noemt, bijvoorbeeld je taalvaardigheden of computerkennis op.

8. Varia

Het varia onderdeel waarin je meer over jezelf vertelt, is van groot belang voor de Angelsaksische rekruteerders. Ze vinden het interessant hier meer over jou te weten te komen. Besteed er dan ook de nodige aandacht aan. Maar overdrijf natuurlijk niet in het ophemelen van jezelf.

9. Vergeet je referenties niet

Het is verre van vreemd dat Angelsaksische rekruteerders via telefoon je professionele verleden checken bij vorige werkgevers. Voorzie dus zeker een onderdeel met referenties. Of vermeld dat je hen de gegevens kan bezorgen als dat nodig is.

10. Motivatiebrief

Hier is er geen groot verschil met België. Je kan daarom je brief opstellen op dezelfde manier als je dat hier zou doen: vermeld waarom je solliciteert voor het bedrijf, welke ervaringen je al hebt opgedaan en wat jouw meerwaarde kan zijn voor het bedrijf.