Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Heeft een sollicitant recht op uitleg bij afwijzing?

De Russische Galina Meister (45) solliciteerde als systeemingenieur bij het Duitse bedrijf Speech Design, dat een nieuwe software-ingenieur zocht. Maar Meister werd niet voor een gesprek uitgenodigd. Toen het bedrijf een tweede, gelijkaardige advertentie plaatste, solliciteerde ze opnieuw.

Voor de tweede keer werd Meister afgewezen, zonder dat er een reden werd gegeven. De Russische liet het er niet bij zitten: omdat ze discriminatie vermoedde op basis van haar geslacht, nationaliteit of leeftijd, diende ze een klacht in. Om te bewijzen dat zij meer kwalificaties had dan degene die finaal de job kreeg, wilde Meister ook weten wie de uiteindelijke uitverkorene was.

Voor dat laatste ging ze tot aan het Europese Hof van Justitie, wat een paar weken geleden uitspraak in de zaak deed. Op 19 april stelde het Hof dat de Europese discriminatierichtlijn niet zo ver gaat dat een niet-geselecteerde sollicitant het recht heeft iets te vernemen over de kandidaat die wel aangeworven is. “De gerekruteerde kandidaat heeft ook recht op zijn privacy”, verduidelijkt Inger Verhelst, advocaat-vennoot van het kantoor Claeys & Engels en gespecialiseerd in arbeidsrecht. “Zijn of haar naam en capaciteiten moeten niet in de openbaarheid komen.”

Wel nuanceert het Europees Hof zijn stelling. Het feit dat een bedrijf geen enkele informatie verstrekt, zou eventueel kunnen wijzen op een vermoeden van discriminatie. Als zo’n vermoeden kan hardgemaakt worden, draait de bewijslast om en moet de werkgever aantonen dat hij niet discrimineerde. “Samen met andere elementen kan zo’n vermoeden ontstaan op basis van het feit dat het bedrijf elke informatie weigerde”, weet Inger Verhelst. “Maar het bedrijf kan misschien gemakkelijk aantonen dat er geen discriminatie in het spel was als het ook oudere of allochtone werknemers in dienst heeft.”

In België werden in 2007 drie nieuwe antidiscriminatiewetten van kracht, die onder meer een afgewezen kandidaat een schadevergoeding van zes maandlonen geeft bij discriminatie tijdens een sollicitatieprocedure. Wat moet je onthouden? Inger Verhelst: “Bij een rekrutering moet de werkgever voorzichtig omspringen zodat hij niet discrimineert naar leeftijd, geslacht of afkomst. Als hij afgewezen kandidaten geen enkele informatie bezorgt, bijvoorbeeld zelfs niet zegt dat ze niet voldeden aan de opgegeven criteria, kan dit leiden tot een vermoeden van discriminatie.” Maar het feit dat een bedrijf niet reageert op vragen waarom je als kandidaat niet gekozen bent, is nog lang geen bewijs dat je slachtoffer was van discriminatie.