Hebben assistenten nog een toekomst?

Secretary Plus, de rekruteringsorganisatie voor meertalige assistants, voerde in april 2015 een enquête bij meer dan 1.600 managers en assistants om te bekijken of het beroep van assistent nog wel een toekomst heeft. Uit de resultaten blijkt dat dat zeker het geval is, maar het beroep wordt wel complexer.

Door de technologische ontwikkelingen werden steeds meer activiteiten geautomatiseerd. Nieuwe tools en applicaties helpen om heel wat taken efficiënter uit te voeren. Zullen assistenten zich kunnen handhaven binnen deze professionele context waar verandering de enige constante is?

 

Steeds complexer

78% van de assistenten en 82% van de managers bevestigen dat de technologie de functie boeiende toekomstperspectieven biedt, zowel qua tijdswinst als qua taakinhoud. Wat de complexiteit van de functie betreft, verschillen de managers en assistenten van mening. 71% van de managers (tegenover 49% van de assistenten) stellen dat de functie complexer geworden is. 55% van de managers en 36% van de assistenten geven bovendien aan dat de assistenten zich continu dienen bij te scholen in nieuwe software en applicaties.

 

Nieuwe technologieën, een bedreiging?

Assistenten en office medewerkers besteden dankzij nieuwe tools steeds minder tijd aan routinetaken. Hierdoor kunnen ze zich toeleggen op activiteiten met een toegevoegde waarde. Zo is het bijvoorbeeld niet langer nodig om manueel gegevens te verwerken, de post van de manager te openen of een verslag te maken op basis van notities. De nieuwe communicatiemiddelen, software en andere applicaties stellen ons in staat om digitaal te werken. Zo winnen we tijd en zijn we efficiënter. Klassieke secretariaatstaken gebeuren dus sneller en de assistent kan andere en meer gespecialiseerde of complexe taken opnemen.

Maar 17% van de assistenten en 13% van de managers zijn van mening dat de technologie een negatieve impact zou kunnen hebben op de jobzekerheid en het voortbestaan van de functie. De inhoud van de job is wel gewijzigd en boeiender geworden. Te meer omdat assistenten meestal niet langer voor één maar voor meerdere managers werken.

 

Nieuwe competenties

Barbara Stadsbader, Vice President Europe bij Secretary Plus: “Jens Martens ondersteunt niet alleen mijzelf, maar ook de andere leden van het managementteam. Onze Personal Assistent (PA) besteedt meer dan 60% van zijn tijd aan projecten die niets te maken hebben met de traditionele functie van weleer. Zo organiseert hij evenementen van A tot Z, jongleert hij op communicatief vlak met sociale netwerken en werkt hij nauw samen met onze marketingafdeling voor uiteenlopende projecten.”

Bart Lambrechts, Human Resources Director bij Carglass NV, bevestigt: “Taken die vroeger aan de PA werden toevertrouwd, nemen directeurs nu sneller zelf op. Je agenda beheren kan je gewoon zelf doen met je smartphone, en ook je e-mails kan je snel even beantwoorden. Assistenten hoeven ook geen volledige mailings meer op te stellen, enkel de meest dringende berichten te dispatchen. Technologische ontwikkelingen zorgen er dus mee voor dat wij taken overnemen van onze PA’s, en omgekeerd.”

 

De taakverbreding, nieuwe tools en werkmethoden vereisen andere, specifieke competenties om de functie te kunnen blijven uitoefenen. Deze top 3 competenties worden door de respondenten naar voren geschoven:

1. Kennis van digitale tools en nieuwe applicaties

2. Capaciteit om aanzienlijke hoeveelheden informatie te verwerken

3.Talenkennis

 

Op zoek naar een (nieuwe) uitdaging als assistant? Check hier onze selectie jobs.