Heb je recht op inzage in je dossier bij sollicitatie?

"Vorige week legde ik in het kader van een sollicitatie psychologische proeven en een IQ-test af bij een selectiekantoor. Ik zou graag mijn resultaten willen bekijken. Heb ik recht op inzage in mijn dossier?"
 

Op federaal niveau bestaat er een CAO over werving en selectie van werknemers. De CAO regelt o.m. de gelijke behandeling, de kosten van de aanwervingsprocedure, … en een aantal gedragsregels.  De werkgever moet de sollicitant informeren, zijn/haar persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. Op deze gedragsregels staan geen sancties. Er wordt niets verteld over het inzagerecht dat de sollicitant heeft mbt tot zijn/haar dossier.

Om een antwoord te vinden op onze vraag moeten we op het niveau van de deelstaten gaan kijken. Vlaanderen heeft een aantal besluiten en decreten die hier iets over zeggen.
Het Handvest van de werkzoekende is daar een goed voorbeeld van. Daarin staat dat de sollicitant o.m. recht heeft op gratis informatie. Het gaat dan over informatie over de opleiding, de begeleiding, de procedure tot erkenning van verworven competenties,… Er staat expliciet dat de sollicitant recht heeft op inzage in het dossier dat een rekruteringsbureau van hem of haar bijhoudt.  
In het decreet over de private arbeidsbemiddeling staat dat het rekruteringsbureau de sollicitant inzage moet verlenen in de over hem/haar opgeslagen gegevens.
Indien niet op de vraag van de sollicitant wordt ingegaan zijn er sancties voorzien.

i.s.m. SD Worx