Een passie voor recht? Er zijn nog jobs!

Dit voorjaar doken plots paniekberichten op in de media over een teveel aan advocaten, en over raadsmannen en –vrouwen die amper het hoofd boven water kunnen houden. Maar voor je beslist om je toga aan de haak te hangen: er zijn best nog wel meer job opportunities voor wie een rechtendiploma op zak heeft.

 

Naast de zogenaamde ‘togaberoepen’ (advocatuur, magistratuur, notariaat) kan je ook een adviserende of leidinggevende functie opnemen in veel andere sectoren. Een overzicht.

 

Privésector

Je kan aan de slag in industriële en handelsondernemingen, bank- en verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, politieke partijen en belangengroepen en ook in de dienstensector. Een aantal functies in de privésector ligt in de juridische sfeer, bijvoorbeeld juridisch adviseur en fiscaal raadgever. Ook het beroep van bedrijfsjurist is wettelijk erkend.

 

Verder zijn er heel wat administratieve, commerciële en organisatorische functies waarvoor je geen specifieke juridische opleiding nodig hebt, maar waarvoor men toch mensen met een hogere opleiding zoekt. Denk maar aan functies bij personeelsdiensten, directiesecretariaten, public relations, marketing en management.

 

Overheid

Ongeveer 10 procent van de juristen kiest voor een job bij de overheid. Je kan er onder meer aan de slag:

-          bij lokale besturen (gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s);

-          bij de Vlaamse of federale overheid;

-          in internationale organisaties zoals de Europese Commissie of de VN;

      -          in de diplomatie.

 

Je vindt er niet alleen algemene ambtenarenfuncties, maar kan er ook specifiek juridische functies vervullen. Of misschien heb je wel politieke ambities? Vele ministers en parlementsleden hebben een rechtendiploma. Je vaardigheden in debatteren en onderhandelen zijn in de politiek natuurlijk heel nuttig.

 

Onderzoek

Een aantal afgestudeerden kiest voor een carrière als onderzoeker. Sommige onderzoekers schrijven een doctoraat, anderen voeren beleidsvoorbereidend onderzoek uit of werken in een studiedienst.

 

Onderwijs

In het economisch, sociaal en paramedisch hoger onderwijs kan je aan de slag als docent in de rechtsvakken. Een carrière aan de universiteit begin je met een doctoraatsopleiding. Wil je liever lesgeven in het secundair onderwijs? De lerarenopleiding aan de universiteit bereidt je voor op een baan als leraar, je kan ze zowel tijdens als na je master volgen.

 

Bron: Universiteit Antwerpen

 

Wil je je rechtendiploma uitspelen? Hier vind je onze jobs in de juridische sfeer.