Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

De cv-check: "Stel je niet eisend op in je cv"

Elke week kijkt een expert het cv na van een Vacature-surfer. Deze week neemt Barbara De Jonghe van loopbaanadviseur.be het cv van Wim onder de loep. Wil jij jouw cv ook eens laten nakijken door Barbara? Stuur het dan naar cv-check@vacature.com en misschien komt het jouwe een van de volgende weken wel aan bod.

Lifetime employment is definitief een historisch feit uit de vorige eeuw. Het behoort tot ons verleden en is niet meer van deze tijd. In de twintigste eeuw was  iemand die om de drie à vier jaar van job veranderende een onstandvastig en onbetrouwbaar sujet, en wekte zijn cv wantrouwen bij werkgevers. Vandaag de dag is jobhoppen eerder een teken van flexibiliteit en groei.

Deze week kijk ik het cv van Wim na, een algemeen/financieel manager met een doorgedreven kennis van financiën.

Door zijn studies, opleidingen en beroepservaringen schetst hij leermomenten en de keuzes die hij gemaakt heeft in zijn carrière. Zijn zelfkennis stelt hem in staat zij sterke kanten en zijn unieke persoonlijkheid weer te geven. 

Vanuit zijn levenservaring zet hij zijn visie op zijn toekomstige job neer, en geeft hij de rol aan die hij kan spelen in het bedrijf van zijn toekomstige werkgever.

Wat hij echter beter niet kan doen, is zich als vragende partij opstellen. Door nadrukkelijk aan te geven waarnaar hij op zoek is en wat hij wil, schrikt hij de potentiële werkgever af. Wim kan beter zijn aanbod concretiseren door zijn competenties en persoonlijkheid als een meerwaarde te profileren.

Studies, werkervaring en persoonlijkheid zijn uniek en dragen bij tot de visie die je hebt op je nieuwe uitdaging. Zorg er dan ook voor dat je cv draait rondom zaken die voor jou het allerbelangrijkste zijn in je nieuwe job. Concreet zijn dat in Wim's cv de sleutelelementen: algemeen en financieel manager, breed interesseveld, doorgedreven kennis in communicatie- en technologiemanagement.

Jobhoppers hoeven niet langer in een negatief daglicht gesteld worden, maar krijgen nu een prominente plaats in de schijnwerpers.

Een blik op het cv van Wim

 

Persoonsgegevens

1. Wim kan best zijn LinkedIn-adres vermelden.

2. Informatie zoals burgerlijke staat en aantal kinderen zijn niet relevant en kunnen bij voorkeur weggelaten worden.

3. De foto van Wim past bij zijn profiel: zakelijk en professioneel.

4. Wim zet onder zijn persoonsgegevens een rubriek 'Professional career and objectives'. Het stuk waarin hij zijn sterktes beschrijft, zou ik zeker laten staan. Maar het andere zou ik weglaten omdat hij zich hiermee in een vragende  (misschien zelfs eisende) rol duwt. Een profielschets met wat hij te bieden heeft, is hier volgens mij interessanter.

Lay-out

5. Wim hanteert een verzorgde lay-out. Als hij de rubriek waarin hij zijn loopbaan en doelstellingen beschrijft inkort tot een profielschets (en daaronder eventueel zijn sterktes), dan kan hij zijn competenties meer benadrukken door deze in het midden van de eerste bladzijde te zetten.

6. Hij zet zijn werkervaring en studies in de logische volgorde.

7. Hij kan zich beter beperken tot maximum twee bladzijden.

Opleiding

8. Zijn middelbare studies zijn niet meer relevant en bieden ook geen meerwaarde aan zijn cv.

9. De relevantie van de vermelding van medische studies is moeilijk te plaatsen. Het is niet duidelijk of hij deze heeft afgewerkt, en is naar mijn mening niet relevant voor zijn geambieerde job.

10. Zijn opleiding CEPAC bij de Solvay Business School is duidelijk een meerwaarde. Ik zou deze kort toelichten.

11. Ook het 'Young Managers Program' zou Wim beknopt kunnen uitleggen en kaderen.

Werkervaring

12. Zoals eerder vermeld heeft Wim heel wat ervaring opgedaan bij verschillende werkgevers. Het is interessant voor de rekruteerder om extra informatie te krijgen over de sector en de activiteiten van deze eerdere werkgevers.

13. Om zijn competenties te benadrukken zet hij beter zijn taken en verantwoordelijkheden bij elke job. Via scanbare lijsten geeft hij de rekruteerder/werkgever een beeld van zijn vaardigheden.

14. Goede managers boeken resultaten. Wim kan bij elke job zijn behaalde objectieven en resultaten vermelden. Dit geeft aan dat hij doelbewust en resultaatsgericht is. Belangrijke persoonlijke kwaliteiten die hij impliciet weergeeft in zijn werkervaring.

Over de auteur

Barbara De JongheBarbara De Jonghe is loonbaanadviseur.Loopbaanadviseur

Ze voorziet loopbaanbegeleiding, outplacementbegeleiding en sollicitatietraining.

Wil jij net zoals Nils jouw cv ook eens laten nakijken door Barbara? Stuur het dan naar cv-check@vacature.com en misschien komt het jouwe een van de volgende weken wel aan bod.