Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

De cv-check: "14 pagina's is veel te veel!"

Elke week kijkt een expert het cv na van een Vacature-surfer. Deze week neemt Barbara De Jonghe van loopbaanadviseur.be het cv van Jens onder de loep. Wil jij jouw cv ook eens laten nakijken door Barbara? Stuur het dan naar cv-check@vacature.com en misschien komt het jouwe een van de volgende weken wel aan bod.

Veel mensen denken na over hun droomjob, blijven hangen in een vicieuze cirkel van wat en hoe, durven of niet durven. Voor sommigen brengt een doorgedreven loopbaancoaching soelaas, en zij gaan een nieuwe carrière tegemoet.

Maar als je al weet wat je passie is, dan is het de vraag, hoe realiseer je je gedroomde job? Want weten wat je wil, is een serieuze stap in de goede richting. Maar dan ben je er bijlange nog niet.

Van horeca naar informatica

Deze week vroeg Jens me zijn cv na te kijken. Zijn professionele roots liggen in de horeca, maar zijn passie is webdesign en daar wil hij op professioneel vlak dan ook compleet voor gaan.

Om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, volgt hij via afstandonderwijs toegepaste informatica. Bewonderenswaardig, want de combinatie van studeren en voltijds werken, getuigt van inzet en doorzettingsvermogen!

Aantal A4'tjes van je cv: maximum twee

Over één ding kunnen we het eens zijn: veertien bladzijden voor een cv is te lang! Het is duidelijk dat Jens gepassioneerd is, en zijn doel om een job als webdesigner wil waarmaken. Rekruteerders besteden gemiddeld zes seconden per cv. Zorg ervoor dat jouw cv aantrekkelijk oogt en vlot 'scanbaar' is.

De eerste twee bladzijden van zijn cv, zijn meer dan voldoende. Jens zorgt ervoor dat zijn cv goed oogt en vlot leest. Hij doet dit via een leuke lay-out, met zijn eigen ontworpen logo, zijn competenties in een overzichtelijk staafdiagram, en in een timeline vinden we zijn studies en werkverleden in een antichronologische volgorde.

Online cv als een sollicitatietroef

De overige twaalf bladzijden zijn niet relevant voor zijn cv, maar toch kan hij ze gebruiken als sollicitatietroef. Jens heeft zijn eigen website, en die vermeldt hij ook bij zijn persoonlijke gegevens. Deze website kan hij op tweeërlei manieren benutten: hij schrijft er zijn competenties, realisaties en aspiraties neer; en hij toont zijn kunde op gebied van webdesign.

'Market' je naam

De link naar zijn website maakt zijn cv (inter-)actiever en aantrekkelijker. Hij kan ook linken leggen met social media zoals zijn LinkedIn-profiel. Jens zet zijn logo op zijn cv, website en LinkedIn-profiel. Net zoals een foto doet hij er inderdaad goed aan telkens zijn logo op elk medium te vermelden in functie van herkenbaarheid bij de rekruteerder.

Voor sollicitanten zonder kennis webdesign  en die net zoals Jens een online cv willen creëren, kan je media zoals Pinterest, Prezi, Twitter,... gebruiken.

Een blik op het cv van Jens

Lay-out

1. Leuke en overzichtelijke bladspiegel. Duidt op kennis van grafische vormgeving.

2. Jens gebruikt geen pasfoto, maar zijn eigen ontworpen logo: origineel!

3. Beperk je cv tot twee bladzijden. Gebruik een alternatieve manier zoals LinkedIn, of een eigen website om je troeven en soortgelijke gegevens weer te geven.

Persoonlijke gegevens

4. Jens zet op een originele manier zijn naam in de kijker: zijn persoonlijk logo.

5. Eventueel kan je ook je LinkedIn-profiel erbij vermelden.

Opleiding

6. Jens zet zijn studies en beroepsverleden antichronologisch na elkaar. Hij noemt het dan ook heel toepasselijk 'Timeline'.

Werkervaring

7. Wees consequent wanneer je een segment van je beroepservaring vermeldt. De ene keer begin je met je functie, maar een andere keer zet je de sector eerst.

8. Bij je horecaopleiding zou ik de laatste zin opnieuw herschrijven. Het is mij niet duidelijk wat je hiermee wil zeggen.

Varia

9. Zorg ervoor dat je website volledig af is voordat je ze je vermeldt op je cv. En check ook dat ze op elke browser goed raadpleegbaar is.

Over de auteur

Barbara De JongheBarbara De Jonghe is loonbaanadviseur.Loopbaanadviseur

Ze voorziet loopbaanbegeleiding, outplacementbegeleiding en sollicitatietraining.

Wil jij jouw cv ook eens laten nakijken door Barbara? Stuur het dan naar cv-check@vacature.com en misschien komt het jouwe een van de volgende weken wel aan bod.