De crisis is voorbij voor de werkzoekende financiële professionals!

De financiële sector lijkt na de voorbije crisisjaren opnieuw op zijn pootjes terecht te komen. Een onderzoek van rekruteringsbedrijf Robert Half in mei en juni 2015 toont namelijk aan dat CFO’s en financiële directeurs optimistisch de toekomst tegemoet kijken. 88% van hen heeft nu vertrouwen in de groeivooruitzichten van de Belgische economie en het eigen bedrijf.

 

Meer vacatures, weinig gekwalificeerden

Dat betekent dat werkzoekenden in de financiële sector nu meer vacatures zullen kunnen raadplegen. Bijna een derde van de Belgische financiële directeurs zegt immers van plan te zijn extra jobs te creëren in 2015 en nog eens ruim de helft zal posities invullen die al bestonden, maar nu vrijgekomen zijn.

Die nieuwe vacatures invullen gaat niet voor alle CFO’s van een leien dakje. 87% van hen zegt het moelijk is om gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral geschikte kandidaten voor posities binnen boekhouding, financial controlling en interne audit zijn volgens de financiële directeurs niet dik gezaaid. Dat creëert pittige concurrentie tussen de bedrijven en zorgt voor een bijzonder competititeve arbeidsmarkt.

Maar niet in alle Belgische gewesten woedt de rekruteringsstrijd even hevig. Vlaanderen staat wat het aantal nieuwe vacatures betreft op kop, want daar wil 36% van de CFO’s extra jobs creëren. In Wallonië is dat 34%, en Brussel hinkt wat achterop met 23% rekruterende CFO’s.

Bekijk hier alle functies binnen de financlële sector. 

Bron: Robert Half