Checklist voordat je op sollicitatiegesprek gaat

Uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Prima! We geven je een lijstje mee dat je best eens doorneemt en afcheckt vooraleer je naar je afspraak vertrekt.

Wat moet je doen en weten voordat je vertrekt?

Zorg dat je een antwoord hebt op de volgende vragen:

1. Heb je het bedrijf voldoende bestudeerd?

Er zijn verschillende informatiebronnen: de pers, de bedrijfswebsite, een kennis die er werkt, reclameboodschappen … Voor een rekruteerder maakt een persoon die zijn bedrijf maar vaag kent geen al te beste indruk.

2. Heb je de functieomschrijving helemaal begrepen?

Niemand houdt ervan om tijd te verliezen. Wees dus zeker dat je profiel grotendeels overeen komt met wat er gezocht wordt. Als je twijfelt, probeer het dan na te vragen bij personen die een gelijkaardige functie uitoefenen in een ander bedrijf. Zij zullen je kunnen vertellen welke competenties je nodig hebt.

3. Wat zijn de sterke punten van jouw kandidatuur?

Door de sterke punten nog eens te overlopen, vermijd je dat je zal blokkeren of in de war raken tijdens het gesprek of dat je niet overtuigend genoeg zal overkomen.

4. Wie is de persoon die je zal ontmoeten?

Zorg ervoor dat je zijn naam, functie en telefoonnummer kent.

5. Waar vindt het gesprek plaats?

Zoek het juiste adres, de reisweg en het juiste lokaal op. Vertrek op tijd en vermijd zo bijkomende stress.

6. Wat is het aanvangsuur?

Als je de keuze hebt, vermijd dan een sollicitatiegesprek op een vroeg uur, want dan is de kans op verkeersellende altijd groter. Je voorkomt zo ook dat je voor de rekruteerder als ‘model’ of referentiepunt zal dienen voor de volgende kandidaten.

7. Zie je er goed uit?

Uiteraard is dit ook van belang. Je voorkomen beïnvloedt hoe dan ook de persoon die tegenover jou zit.

Zorg voor:

  • een net kapsel
  • frisse adem
  • verzorgde nagels
  • voor de heren: een geschoren gelaat of goed getrimde baard
  • voor de dames: discrete make-up en parfum

Wat de kleding betreft:

  • een pak/mantelpakje of meer casual, maar verzorgde kledij, al naar gelang het soort van bedrijf
  • verzorgde en goed gepoetste schoenen
  • geen opzichtige juwelen of zichtbare piercings

Wat breng je mee naar een sollicitatiegesprek?

1. Je cv

Dat is logisch. Ook al heb je de rekruteerder je cv al doorgemaild of opgestuurd, zorg toch steeds dat je een aantal uitgeprinte exemplaren van je cv op zak hebt.

2. Je portfolio

Zeker voor de meer creatieve functies (grafisch vormgever, journalist …) is dit een must, maar ook mensen met een ander profiel brengen best een overzicht van hun mooiste realisaties mee. Als het enigszins kan, zorg dan voor extra exemplaren die je in het bedrijf kan achterlaten.

Als je een iPad of een andere tabletcomputer hebt, breng die dan ook maar mee. Zo’n toestel is immers ideaal om op een interactieve manier te tonen wat je al verwezenlijkt hebt. Bovendien is dit het beste bewijs dat je volledig ‘mee’ bent met de laatste technologie.

3. Je voorbereiding of ‘spiekbriefjes’

Het is niet verkeerd om het antwoord op vragen die je kan verwachten thuis al voor te bereiden en de structuur daarvan op papier mee te brengen. Vermijd wel volzinnen die je moet voorlezen. Gebruik enkel kernwoorden in een schema.

4. Eventueel: relevante artikels over het bedrijf of de sector

Hiermee bewijs je dat je je ‘huiswerk’ heel grondig hebt gedaan. Je kan er tijdens het gesprek bepaalde argumenten mee staven of het debat mee voeden.

5. Eventueel: een plan met jouw langetermijnvisie voor het bedrijf

Dit toont de rekruteerder dat je zin hebt voor initiatief en dat je een harde werker bent. Wees innovatief, maar probeer het bedrijf niet voor het hoofd te stoten. Breng wat extra exemplaren mee die je kan achterlaten.

Checklist

Het adres van de afspraak

De naam, de functie en het telefoonnummer van de gesprekspartner

Een routebeschrijving, plan of een gps om de weg te vinden

Het uur van de afspraak

Gsm

(Klein)geld (voor een eventueel parkeermeter of andere onvoorziene kosten)

Kledij en voorkomen checken

Cv

Portfolio op papier of elektronisch op tabletcomputer

Voorbereiding/’spiekbriefjes’

Eventueel: relevante artikels

Eventueel: plan met langetermijnvisie

Agenda

Blanco papier

Schrijfgerief

Wat moet je doen tijdens het sollicitatiegesprek?

1. Moet je wachten? Let dan op je gedrag

Van zodra je de deuren van het bedrijf binnenstapt, is het sollicitatiegesprek begonnen. Als je gevraagd wordt om eventjes te wachten, plof dan niet neer in een zetel, maar ga netjes zitten. Herlees eventueel nog eens je nota’s of ontspan je door een magazine te doorbladeren. Als het wachten erg lang duurt, informeer dan beleefd of er iets is foutgelopen.

2. De ontmoeting

Let op je lichaamstaal, zeker tijdens de cruciale eerste 30 seconden. Wees voorzichtig met wat je zegt, hoe je je lichaam houdt en wat je met je gezicht uitdrukt.

Checklist

Zet je gsm uit

Glimlach

Zoek oogcontact, zonder opdringerig te worden

Wacht met gaan zitten totdat men zegt dat je mag gaan zitten

3. Het gesprek zelf

Wees altijd geconcentreerd, verlies de structuur van je antwoorden niet uit het oog en zet je sterke punten duidelijk in de verf.

Checklist

Verzorg je inleiding

Neem nota’s tijdens het gesprek

Geef duidelijke en gestructureerde antwoorden

Staaf je antwoorden met voorbeelden uit de praktijk of met cijfers

Ook al is er een onderbreking, verlies de structuur van het gesprek niet uit het oog

Geef geen kritiek op je (vorige) werkgever

Als je een fout gemaakt hebt, geef die dan toe. Lieg niet.

Steek geen monoloog af, geef je gesprekpartner ook voldoende mogelijkheden om vragen te stellen

Praat tijdens het eerste gesprek nog niet over het loon

Praat niet over verlof, pauzes, ontspanning …

4. Het einde van het gesprek

Zorg zeker dat je een aantal vragen klaar hebt. Informeer bijvoorbeeld naar de bedrijfscultuur of naar de carrièremogelijkheden. Informeer ook naar het verdere verloop van de sollicitatieprocedure. Zorg ervoor dat je weet wanneer je meer nieuws mag verwachten.

Wat moet je doen na het sollicitatiegesprek?

1. Persoonlijke evaluatie

Dit is heel simpel: neem een blad papier en maak twee kolommen. In de ene zet je de negatieve punten van het sollicitatiegesprek en in de andere de positieve. Vergelijk dit overzicht vervolgens met de feedback van de rekruteerder. Zo’n persoonlijke evaluatie helpt ook om je volgende sollicitatiegesprek beter voor te bereiden.

2. Herlancering

Houd rekening met de termijn die je hebt afgesproken met de rekruteerder, maar als de zaken te lang aanslepen, mag je gerust opnieuw contact opnemen met het bedrijf om te vragen hoe ver ze staan met je sollicitatie. Blijf wel altijd beleefd.

3. Feedback

Als je een negatief antwoord krijgt, vraag dan altijd naar de reden waarom je niet verder geselecteerd bent. Ook dit kan je helpen om je volgende sollicitatie beter voor te bereiden.