Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Beslissen: het tweede gesprek

Dit tweede gesprek verschilt op verschillende punten van het eerste interview:

-Het is intensiever en duurt langer omdat er stilaan een beslissing genomen moet worden

-Daar waar het eerste gesprek misschien uitsluitend gevoerd werd door iemand van het selectiebureau of van de personeelsafdeling zal nu ook een verantwoordelijke van je toekomstige afdeling aanwezig zijn.

-Omdat je als één van de weinigen de voorkeur wegdraagt van het bedrijf, kom je op meer gelijke voet te staan met je gesprekspartner. Daardoor ben je in een ideale positie om (kritische) vragen te stellen over je functie en over het bedrijf.

Merk je tijdens de selectieprocedure - of dat nu na de eerste, dan wel na de tweede ronde is - dat de job eigenlijk toch niet is wat je verwacht, wees dan niet bang om af te haken. Sollicitanten durven dit niet goed omdat ze bang zijn om de rekruteerder te 'ontgoochelen'. Nochtans wordt een sollicitant die op tijd laat weten dat het niets wordt, meer geapprecieerd dan iemand die dit tot het einde uitstelt.

terug naar Beslissen