Beoordeel zelf je vaardigheden voor je solliciteert

Ben je passief op zoek naar een nieuwe job? Of misschien wel actief? Dan volstaat het niet om je curriculum vitae een eenvoudige update te geven. Dat cv moet al je vaardigheden, kwaliteiten en eigenschappen weergeven zoals je ze vandaag ter beschikking hebt. Onderwerp je dus aan een zelfonderzoek. Zo krijg je niet alleen een beter cv, je zult ook beter presteren op sollicitatiegesprekken. Als bonus zul je ook meer gericht kunnen solliciteren. Dit is wat je te doen staat.

 

Beoordeel je vaardigheden

Welke vaardigheden en eigenschappen zijn vereist voor je huidige job? Niet gemakkelijk om daarop een volledig antwoord te geven. Een tip: bedenk welk verschil er zou zijn tussen iemand die jouw job goed doet en iemand die maar matig presteert. Ga ook na welke ervaring je elders hebt opgedaan, en welke specifieke eigenschappen je daarvoor nodig had.

 

Belangrijk in een sollicitatiegesprek is dat je al je vaardigheden met een of meer voorbeelden kunt illustreren. Uit die voorbeelden kun je door associatie zelfs méér vaardigheden afleiden. Als je bijvoorbeeld ‘goed onderhandelen met leveranciers’ hebt genoteerd, merk je dat je ook handelsrelaties onderhouden, conflictbeheersing en flexibiliteit tot je ‘skills’ mag rekenen.

 

Beoordeel je kennis

Kandidaten onderschatten vaak hun kennis. Ze zien ook niet altijd voldoende in hoe die kennis ten dienste van het bedrijf kan staan. Dat kan gaan van technische knowhow tot kennis over een bepaald product, een sector of een type klant. Wees er in elk geval zeker van dat je kennis en knowhow up-to-date zijn voor je volgende job.

 

Wat is jouw meerwaarde?

Ga na hoe je het bedrijf in het verleden meer inkomsten hebt bezorgt, hoe je kosten hebt bespaard, problemen hebt opgelost of de kwaliteit van de dienstverlening hebt verbeterd. Jouw bijdrage kan je individueel of als deel van een team geleverd hebben, maar vermeld alles. Heb je je targets bereikt of zelfs beter gedaan? Heb je informatie of een netwerk ter beschikking waaruit je volgende werkgever voordeel kan halen? Kortom, bewijs dat wanneer een bedrijf in jou investeert, het een meerwaarde mag verwachten.

 

Wat zijn jouw wensen?

Natuurlijk moet je bepalen welk loon je wil verdienen in een mogelijke nieuwe job en aan welke extralegale voordelen je belang hecht. Maar wat is er nog cruciaal? Wat moet er anders in je nieuwe job en wat wil je behouden? Bekijk niet alleen de werkinhoud, maar ook de werkomgeving, de werktijden en de pendelafstand. Maak er een lijstje met prioriteiten van.

 

Vraag feedback

Je kunt natuurlijk wel van alles van je werkprestaties vinden, maar anderen zijn het niet noodzakelijk met jou eens. Vraag aan je collega’s, je baas en/of je zakenrelaties wat je goed doet en waar je nog te leren hebt. Natuurlijk moet je niet zomaar aan je baas vertellen dat je eigenlijk weg wil, maar je kunt hem/haar wel vragen of het met je carrière de goede kant uitgaat. Kader je vraag eventueel in je voornemen om beter te presteren of omdat je brood ziet in een andere functie binnen het bedrijf.

 

Uit de verschillende antwoorden die je krijgt, kan je voor jezelf een goed beeld samenstellen van hoe de buitenwereld over jou en je werkprestaties denkt. Het wordt ook duidelijk waar er eventueel iets schort, zodat je actie kan ondernemen. 

 

Meer tips rond 'solliciteren' vind je hier