Anoniem solliciteren: dé remedie tegen discriminatie?

Het is niet altijd makkelijk om een sollicitatiegesprek vast te krijgen als je een vrouw, 50-plusser of Belg van vreemde afkomst bent. Hoewel dit soort discriminatie illegaal is, is het toch erg courant in ons land.

Minister van Werk Monica De Coninck wil in de privésector het principe van het anonieme cv introduceren. Het doel: de toegang tot de arbeidsmarkt voor de gediscrimineerde groepen vergemakkelijken.

“Tijdens de eerste fase van een rekruteringsproces gebeurt er al meteen een selectie op basis van de naam van de kandidaat”, legt Christopher Barzal, de woordvoerder van de minister van Werk, uit. “Een anoniem cv geeft de kandidaat een bijkomende kans op werk.”

De vraag rijst dan natuurlijk of de discriminatie niet gewoon verlegd zal worden naar het sollicitatiegesprek. Barzal ontkent: “Een face-to-face-contact is een bijkomende kans voor de kandidaat. Het laat hem toe om zich te bewijzen tegenover de rekruteerder.”

Meer diversiteit om het tekort aan arbeiders tegen te gaan

De minister stelt voor om naast de naam van de kandidaat ook de leeftijd en het geslacht te maskeren op cv’s. “Dit is geen gemakkelijk dossier en we moeten nagaan in welke mate we het kunnen toepassen op de Belgische arbeidsmarkt”, zegt Barzal. “We hebben de nota ingediend bij de Nationale Arbeidsraad en die zal er zich over buigen en in samenwerking met de sociale partners een advies formuleren.”

Voor het kabinet van de minister is het vooral belangrijk om het HR-beleid aan te passen en om te evolueren naar meer diversiteit. “Tussen nu en 2017 gaan we 500.000 mensen die de arbeidsmarkt verlaten moeten vervangen. Dat is een moeilijk probleem, waar we nu al een antwoord op moeten formuleren. Anders zullen we geconfronteerd worden met een tekort aan arbeiders. Nu al hebben we moeilijkheden om iedereen te vervangen.”

Met het oog op de vergrijzing adviseert het kabinet van Monica De Coninck om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken voor personen voor wie “werken geen kwestie is van willen, maar van toegang”. “We  willen dat Belgische bedrijven de logica van de diversiteit onderschrijven”, zegt Barzal. “Dat is een belangrijk project voor 2013.”

Opgelet voor administratieve overbelasting

Het ACV staat achter het voorstel van de minister en past het principe zelf al toe bij eigen vacatures. “Ik vind zelfs dat we anoniem solliciteren moeten verplichten voor bedrijven van een bepaalde grootte”, zegt diversiteitsverantwoordelijke Stefaan Peirsman in de Gazet Van Antwerpen. “Ik weet namelijk niet hoeveel we met een vrijblijvende regeling zullen bereiken.”

Het ABVV en de werkgevers van hun kant staan minder te springen voor het voorstel van De Coninck. Zij vrezen dat de procedure van anoniem solliciteren vooral een administratieve rompslomp met zich mee zal brengen. Bovendien zou het probleem niet opgelost raken aangezien rekruteerders sowieso ergens tijden een sollicitatieprocedure met de kandidaten geconfronteerd worden.

In 2010 heeft de Brusselse minister van Werk Benoît Cerexhe (cdH) al met het systeem van anonieme sollicitaties geëxperimenteerd, maar dat was geen eenduidig succes. Het systeem kent ook veel nadelen, zo vertelt hij in De Tijd: “Zonder adres kan een werkgever bijvoorbeeld niet anticiperen op eventuele mobiliteitsproblemen. Enkel een volledig cv, met ook informatie over hobby's, studieduur of vrijwilligerswerk, maakt het mogelijk het sollicitatiegesprek voor te bereiden.”

Tekst: Magali Henrard en Steven Heyse