6 kleinigheden op je cv die het verschil kunnen maken

Een rekruteerder die jouw cv in handen krijgt doet er nauwelijks enkele minuten – of in het slechtste geval: enkele seconden – over om dit te beoordelen. Het komt er dus op aan heel snel zijn aandacht op de juiste dingen te vestigen.

Deze zes ogenschijnlijke ‘kleinigheden’ kunnen je helpen om het verschil te maken. Een kleine moeite die misschien het verschil kan maken tussen een afwijzingsbrief of een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

1. Begin met een samenvatting

Je kan een goede indruk maken door onmiddellijk na je personalia een kadertje te zetten met een beknopte samenvatting van je cv. In een vijftal punten lijst je daarin je sterkste punten, je belangrijkste ervaringen en je meest indrukwekkende verwezenlijkingen op. Op die manier ziet de rekruteerder in één oogopslag tot wat je allemaal in staat bent.

2. Onderbouw je beweringen met cijfers

Net zoals een wetenschapper dat doet moet je in een cv al je beweringen staven met precies cijfermateriaal. Als je bijvoorbeeld beweert commercieel ingesteld te zijn, bewijs dit dan door exacte verkoopscijfers te vermelden.

3. Toon aan dat je je voortdurend bijschoolt

Uiteraard moet je het diploma dat je behaald hebt in je cv vermelden, maar dat alleen volstaat niet. Ook de opleidingen die je volgt terwijl je al aan het werk bent zijn van belang. Je moet een rekruteerder kunnen bewijzen dat je leergierig bent, jezelf steeds wil vervolmaken en geïnteresseerd bent in de laatste nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied.

4. Geef je talenkennis duidelijk genoeg aan

Meestal  vermelden kandidaten in de rubriek talenkennis enkel ‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘noties’ bij elke taal, maar in feite zegt dat niet veel. Beter is het om het gemeenschappelijk Europees referentiekader, een indeling in niveaus van A1 tot C2, te gebruiken of om extra duiding te geven zoals ‘leidt een tweetalig NL/FR team’ of ‘verblijft 30% van het jaar in de VS’.

Geen idee wat jouw taalniveau is? Op Vacature.com kan je je kennis van het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans gratis testen.

5. Geef de chronologie van je jobs duidelijk genoeg aan

Als je in de rubriek ervaring naast een job ‘2011-2012’ zet, dan kan dat zowel betekenen dat je daar van 1 januari 2011 tot 31 december 2012 onafgebroken gewerkt hebt, als dat je in die periode van twee jaar een paar losse opdrachten voor dat bedrijf gedaan hebt. Gebruik dus exacte data en wees specifiek genoeg, anders kan de rekruteerder zich geen accuraat beeld vormen van de ervaring die je er hebt opgedaan.

6. Toon de mens achter kandidaat

Zeker ook niet te verwaarlozen is de laatste rubriek op je cv, die van ‘hobby’s en interesses’. Een rekruteerder kiest een kandidaat per slot van rekening niet louter op basis van zijn technische competenties. Ook op menselijk vlak moet het klikken.  Als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet of een sportteam leidt, dan kan de rekruteerder daar verschillende positieve eigenschappen uit afleiden die ook nuttig zijn voor je professionele carrière.

Bron: keljob.com