5 tips om een geschikt lettertype voor je cv te kiezen

Mike Parker is op 85-jarige leeftijd overleden. Die naam zegt je misschien niet meteen iets, maar Parkers werk kom je voorturend tegen. Op de belastingsbrief, op richtingsaanduidingen op de weg of in de metro in bijvoorbeeld New York. Het is de typograaf die de wereld liet kennismaken met het lettertype Helvetica.

Ook bij het schrijven van een cv mag je het lettertype niet uit het oog verliezen. Je mag nog zo’n indrukwekkende lijst diploma’s, vaardigheden en werkervaring hebben, als je die in Comic Sans op je cv zet, zullen weinig rekruteerders je au sérieux nemen. Philippe Hemmerlé, directeur van rekruteringsbureau CV First, geeft enkele praktische tips.

“Het is niet verstandig om zomaar op goed geluk een lettertype te kiezen”, zegt Hemmerlé. “Daarvoor is het te belangrijk: het lettertype draagt namelijk bij aan de eerst indruk die een rekruteerder van jou krijgt.”

1. Met of zonder schreven?

Er is een verschil tussen schreefletters (met horizontale streepjes boven- en onderaan elke letter) en schreefloze lettertypes. Schreefloze letters zoals Helvetica Neue en Century Gothic zijn vooral aangewezen voor jongeren en technologieprofielen. Dit type letters komt ook het best tot zijn recht op een beeldscherm. Schreefletters, waar Garamond een voorbeeld van is, imiteren dan weer het handschrift en zijn daarom beter geschikt voor kaderleden of meer ‘literaire’ profielen. Ze komen het best tot hun recht op papier.

2. Meng geen verschillende stijlen

Probeer niet te veel verschillende lettertypes met elkaar te combineren. Kies voor één ‘familie’ waarvan je dan verschillende varianten kan gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld vet voor titels en kernwoorden. Cursief schrift mag je achterwege laten: het wordt enkel gebruikt voor Latijnse spreuken, citaten en titels van artistieke werken. Op een cv hoort het niet thuis.

3. Gebruik geen lettertype groter dan 12 punten

Een te groot lettertype geeft al snel de indruk dat je visueel een ‘gat’ in je cv probeert op te vullen. Kies evenwel ook geen te klein lettertype. Als er veel tekst op je cv moet komen, kan je lettergrootte 9 gebruiken. Ga daar niet onder, want dan wordt je tekst onleesbaar.

4. Gebruik niet te veel HOOFDLETTERS

Hoofdletters zijn niet ontworpen om volledige woorden te benadrukken. Enkel een familienaam of bepaalde afkortingen kan je helemaal in hoofdletters zetten. Volledige woorden in kapitalen komen agressief over en zijn bovendien minder goed leesbaar dan woorden in gewone letters.

5. Let op met kleur

Wie geen ervaren grafisch ontwerper is, waagt zich best niet aan kleurexperimenten op zijn cv. Het risico bestaat namelijk dat het resultaat op een kleurboek zal lijken. Maar kleur heeft nog bijkomende nadelen. Zo kan het kan een slecht effect opleveren als het cv wordt uitgeprint. Bovendien moet je opletten met de associaties die kleuren kunnen oproepen bij wie je cv onder ogen krijgt. Zo kunnen bepaalde kleuren ouderwets overkomen of kunnen ze een bepaalde politieke strekking suggereren. Met een cv in zwart-wit is de kans minder groot dat je iemand voor het hoofd stoot.

Bron: keljob.com